Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Η Ελλάδα δεν έλαβε ακόμη ικανοποιητικά μέτρα για διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας 01.12.2011
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ
"Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει προτείνει ακόμη ικανοποιητική δέσμη μέτρων, στις συζητήσεις που γίνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα διασφάλισης του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά της ενέργειας και το πρόβλημα που διαπιστώθηκε δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ότι επιλύθηκε". Αυτό δηλώνει ο αρμόδιος Επίτροπος Ανταγωνισμού κ. Χοακίν Αλμούνια, απαντώντας εξ ονόματος της ΕΕ, σε σχετική ερώτηση του Θόδωρου Σκυλακάκη ευρωβουλευτή της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και μέλους της Δημοκρατικής Συμμαχίας.
Στην απάντηση του κ. Επιτρόπου αναφέρεται επίσης ότι "Η πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανταγωνισμού συνιστά ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Συνιστά επίσης ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην ελληνική επικράτεια". Σημειώνει επίσης ότι "Η Επιτροπή διαπίστωσε προβλήματα ανταγωνισμού που σχετίζονται με την προνομιακή πρόσβαση της ΔΕΗ σε λιγνίτη."
Ο Θ. Σκυλακάκης με την ερώτησή του προς την Επιτροπή, ζήτησε να ενημερωθεί για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έως την ολοκλήρωση των συζητήσεων Ελλάδας-ΕΕ για τα θέματα της αγοράς ενέργειας, ώστε να υπάρξει πλέον στοιχειώδης ανταγωνισμός στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Σημείωσε επίσης ότι, ενώ έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που η Ελλάδα δεσμεύτηκε μέσω απόφασης της ΕΕ στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αγορά της ενέργειας και κατ΄ επέκταση των συμφερόντων των καταναλωτών (όπως αναφέρει και η Επιτροπή), επί του παρόντος δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο και η Επιτροπή εξακολουθεί να συζητά με την Ελλάδα.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Χ. ΑΛΜΟΥΝΙΑ
Αναλυτικά, η απάντηση του κ. Χ. Αλμούνια έχει ως εξής:
"Στην απόφαση που εξέδωσε την 5η Μαρτίου 2008[1], η Επιτροπή διαπίστωσε προβλήματα ανταγωνισμού που σχετίζονται με την προνομιακή πρόσβαση της ΔΕΗ σε λιγνίτη.  Η πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανταγωνισμού συνιστά ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης.  Συνιστά επίσης ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.  Όπως σημειώνεται από το Αξιότιμο Μέλος, το 2009, η Επιτροπή αποδέχτηκε τα προτεινόμενα από την Ελλάδα μέτρα, βάσει των οποίων χορηγούνταν στις ανταγωνιστικές εταιρείες πρόσβαση σε τέσσερα νέα λιγνιτωρυχεία[2]. Τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόστηκαν. Το 2010, η ελληνική κυβέρνηση ενέκρινε νέα ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική η οποία προέβλεπε μειωμένη χρήση λιγνίτη. Η κυβέρνηση προέβλεψε να εξακολουθήσει να επιτρέπεται η εκμετάλλευση των υπαρχόντων λιγνιτωρυχείων, αλλά δεν χορήγησε νέα δικαιώματα εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη, με εξαίρεση την περίπτωση των κοιτασμάτων της Βεύης. Ως εκ τούτου, αιτήθηκε αναθεώρηση των διορθωτικών μέτρων σχετικά με το εν λόγω ζήτημα που της επιβλήθηκαν το 2009. Πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα για αίτημα τροποποιήσεων προβλεπόταν ρητώς στην απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008, όπου η Επιτροπή αναγνώριζε ότι τα διορθωτικά μέτρα προς επίλυση του προβλήματος ανταγωνισμού πρέπει να ευθυγραμμίζονται με οποιαδήποτε αναθεωρημένη ενεργειακή πολιτική, ιδιαίτερα λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών[3]. Όπως σημειώνεται επίσης από το Αξιότιμο Μέλος, τα νέα προτεινόμενα από την ελληνική κυβέρνηση μέτρα σε συμφωνία με την αναθεωρημένη ενεργειακή πολιτική της υποβλήθηκαν σε έλεγχο αγοράς, τον Ιανουάριο 2011[4], ώστε να παρασχεθεί στους υπόλοιπους φορείς της αγοράς η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Συνεχίζονται ακόμη οι συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και της ελληνικής κυβέρνησης για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στα σχόλια τα οποία κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου αγοράς. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει προτείνει ακόμη ικανοποιητική δέσμη μέτρων. Το πρόβλημα ανταγωνισμού που διαπιστώθηκε στην απόφαση του 2008 δεν είναι δυνατό να χαρακτηριστεί ως επιλυθέν, ώσπου να χορηγηθεί επαρκής πρόσβαση σε λιγνίτη και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο τον λιγνίτη στις ανταγωνιστικές εταιρείες της ΔΕΗ."


[1]     Απόφαση Ε(2008)824 της Επιτροπής, ΕΕ C 93 της 15.04.2008
[2]     Τα εν λόγω μέτρα απέκτησαν υποχρεωτική ισχύ για την Ελλάδα με την απόφαση C(2009)6244 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2009. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην απάντηση προς την ερώτηση E-7978/11 στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB.
[3]     Αιτιολογική σκέψη 249 της απόφασης της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008. Δημοσιεύεται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
[4]     Τα έγγραφα που αφορούν την έρευνα αγοράς της Επιτροπής δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=1&case_number=38700Office of MEP Theodoros SKYLAKAKIS
Rue Wiertz 60, ASP 08E218
1047 Bruxelles
Tel. 0032 (0)2 28 47284
Fax. 0032 (0)2 28 49284
Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.