Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΙΑΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 21.01.2013

ΦΩΤΗΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δ. Σ. Σιντικής  

Φώτιος Δομουχτσίδης στην τοποθέτηση του νομικού συμβούλου Σιντικής & η απάντηση του Δημάρχου 21.1.13

Γίναμε υπόλογοι εμείς, όπως και σήμερα γι αυτό ζήτησα στο ξεκίνημα ζήτησα δεν είναι δυνατόν να υποτιμάται και να κατηγορείται έτσι το δημοτικό συμβούλιο με ακραίους χαρακτηρισμούς.

Νομικός σύμβουλος του δήμου νομικός σύμβουλος του δήμου, εγώ δεν διαφωνώ με αυτό αλλά …

Όλα και όλα εδώ είναι δημοτικό συμβούλιο.

Μεταξύ μας μπορούμε να ανταλλάξουμε κύριε δήμαρχε πολιτικές κρίσης, δεν το έκανες δεν το έκανες δεν το έπρεπες και λοιπά.

Δεν μπορεί ένας υπάλληλος να κατηγορεί όλο το δημοτικό συμβούλιο με αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
 

Φ. Δομουχτσίδης στην τοποθέτηση του νομικού συμβούλου http://youtu.be/T2qoR5wcvqo
 

Φ. Δομουχτσίδης στην τοποθέτηση του νομικού συμβούλου http://youtu.be/pb4cKNCEEB0  
 


Απόστολος Καρύδας δήμαρχος Σιντικής

 


Δημοτικοί σύμβουλοι του δημοτικού συμβούλιου ζήτησαν την  απομάκρυνση του συγκεκριμένου νομικού συμβούλου από την υπόθεση Λιαννακή, ένας από αυτούς ήταν και ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβούλιου Σιντικής Χαράλαμπος Μουμτζίδης.
Χαράλαμπος Μουμτζίδης στην τοποθέτηση του νομικού συμβούλου Σιντικής 21.1.13


Όλη η υπεραστική του γραμμή ήταν ποια κύριε πρόεδρε;
Ότι δεν ήταν πρόβλημα οι λογαριασμοί, πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαμε λεφτά στο δήμο δηλαδή φάγαμε δέκα (10) χρόνια ότι δεν υπάρχουν λεφτά στο δήμο και μετά το έγγραφο του Χατζόπουλου αποδεικνύεται ότι δεν μόνο θέμα χρημάτων, γιατί ήταν θέμα λογαριασμών και μελέτης.
Η πρόταση μου θα είναι να απεμπλακεί τελείως από την υπόθεση Λιαννακή ο κύριος Κελεσιδης.Χ. Μουμτζίδης στην τοποθέτηση του νομικού συμβούλου http://youtu.be/UKR4Hw9B-TU
 

Χ. Μουμτζίδης στην τοποθέτηση του νομικού συμβούλου http://youtu.be/DBIeoV3ntYQ 
 


Θόδωρος Πασχαλίδης στην τοποθέτηση του νομικού συμβούλου Σιντικής 21.1.13
Θ. Πασχαλίδης στην τοποθέτηση του νομικού συμβούλου http://youtu.be/6RE19kHXvC8
 


ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΙΑΝΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 21.01.2013 http://youtu.be/nOeUATfXs3Q 

Δείτε την επιστολή του νομικού συμβούλου του δήμου κ. Χρήστου Κελεσίδη προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής, που διαβάστηκε απο τον πρόεδρο του Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση της Δευτέρας και προκαλέσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και συμβούλων της πλειοψήφιας.

  ΠΡΟΣ

1)         ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
2)         ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
(ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

 Του Χρήστου Κελεσίδη του Δημητρίου, Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιντικής.

Σιδηρόκαστρο 18-01-2013

Απαντώντας στο με αριθμ. Πρωτ 768/14-1-2013 έγγραφο και δια του οποίου μου διαβιβάσθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 665/11-1-2013 αίτηση δεκατριών (13) Δημοτικών Συμβούλων προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρω τα εξής:

Το κείμενο της αίτησης είναι αόριστο, ασαφές, αποσπασματικό και πλήρως αναιτιολόγητο. Στην ουσία ουδέν θέμα προς λήψη απόφασης εισάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθότι το υπό στοιχείο ένα (1) αίτημα αφορά ενημέρωση και ουχί λήψη απόφασης, το υπό στοιχείο δύο (2) αίτημα αναφέρεται σε αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημάρχου και το υπό στοιχείο τρία (3) αίτημα καθίσταται άνευ αντικειμένου και λόγω παντελούς αοριστίας του, αλλά κυρίως διότι αντιφάσκει και αναιρείται πλήρως και μόνο δια της διατυπώσεως του 2ου αιτήματος

1)   ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.

Θεωρώ ότι το πρώτο αίτημα είναι προσχηματικό και σκοπίμως υποβάλλεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και υπό την μορφή που εισάγεται, για την δημιουργία εντυπώσεων και πολιτικού θορύβου μόνον. Στην ουσία πρόκειται για αίτημα που θα έπρεπε να απευθυνθεί είτε στον κ. Δήμαρχο ως θεσμικά υπεύθυνο, είτε απευθείας προς την Νομική Υπηρεσία,  την οποία ευθέως στοχεύει. Το ζήτημα θα είχε λυθεί άμεσα και αποτελεσματικά διότι οι αιτούντες ενημέρωση σύμβουλοι, μάλλον γνωρίζουν ή “εν πάση περιπτώσει” οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

1)         Την 8η Ιανουαρίου 2013 συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών η αίτηση της «ΕΜΜ ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ» κατά του Δήμου μας. (Ήδη χορηγήθηκε αντίγραφο της Δικογράφου)
2)         Ο Δήμος Σιντικής παραστάθηκε δια του υπογράφοντος στην δίκη, σε εκτέλεση την με αριθμ 169/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, καταθέτοντας σχετικό σημείωμα.
3)         Θα μπορούσε “ανά πάσα στιγμή” ο καθείς των αιτούντων να λάβει δι’ απλής αιτήσεως αντίγραφα των δικών μας προτάσεων, όπως και αυτών των αντιδίκων, χωρίς να χρειάζεται να αιτούνται έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση φωτοαντιγράφων!!! Βεβαίως η πρακτική λύση του ζητήματος, θα απέκλειε αυτομάτως την δυνατότητα δημιουργίας θορύβου και πολιτικής σπέκουλας και θα ήταν ευθέως αντίθετη στην τηλεοπτική αναγκαιότητα της υπόθεσης.
4)         Επί των αυτών γνωστών θεμάτων ζητούν οι 13 σύμβουλοι ενημέρωση όταν αναφέρονται στις νομικές ενέργειες σχετικά με τον πλειστηριασμό των Δημοτικών εκτάσεων από την εταιρία “ΕΜΜ ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ”. Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ 170/2012 απόφαση της με εξουσιοδότησε να ασκήσω ανακοπή κατά της προαναφερόμενης κατάσχεσης. Η ανακοπή ασκήθηκε και προσδιορίσθηκε δικάσιμος την 17-1-2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, αντίγραφα δε του σχετικού δικογράφου διατίθενται αδαπάνως και άνευ σχετικών αιτήσεων στους ενδιαφερόμενους συμβούλους. Υπό τις παραπάνω παραδοχές θέμα ενημέρωσης δεν υφίσταται. Τα αιτούμενα έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί στην γραμματεία της Προεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ευρίσκονται στην διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων. Τις πολιτικές σκοπιμότητες την υποβολής του α αιτήματος και την μετατροπής του Δημοτικού Συμβουλίου σε “εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπή”, υπό την πλήρη κάλυψη των τηλεοπτικών συνεργείων την αφήνω εις την κρίση των πολιτικών και παντός εχέμφρονος ανθρώπου.     

2)   ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Κατ’ αρχήν δεν πρόκειται για νέο αίτημα. Ανάλογη πρόταση κατατέθηκε από τον υπογράφοντα την αίτηση Ιωάννη Δήμου, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής κατά την συνεδρίαση της 31-12-2012. Πιστεύω ορθώς, άσχετα αν η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή, πάντως η άσκηση της ανακοπής ουδόλως εμποδίζει ακόμη και σήμερα την υιοθέτηση της παραπάνω πρότασης. Αστόχως όμως και αναρμοδίως εισάγεται ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο . Ο Δήμαρχος έχει την αρμοδιότητα να καταβάλλει το συγκεκριμένο ποσό στην εταιρία “ΕΜΜ ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ”,  σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, τηρώντας την νόμιμη διαδικασία πληρωμής δια της Οικονομικής του Υπηρεσίας. Επομένως το ζήτημα δεν αφορά την Νομική Υπηρεσία, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά τον Δημοτική Αρχή, η οποία δια του Δημάρχου οφείλει να ενεργήσει ανάλογα. Εκ του περισσού αναφέρω ότι προσωπικά συμφωνώ με την θέση αυτή. Μου προκαλεί όμως κατάπληξη η πλήρης μεταστροφή των αιτούντων όσον αφορά το θέμα αυτό, διότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ “ΕΜΜ ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ”  για την οποία έλεγαν ότι δεν πρέπει να πάρει “ούτε ένα ευρώ“

3)     ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Το τρίτο αίτημα είναι αχαρακτήριστο και από νομικής απόψεως, αλλά κυρίως είναι ηθικά και δεοντολογικά απαράδεκτο. Μετατρέπει κατά ιταμό και αήθη τρόπο μια δημόσια διαφορά, μια έστω πολιτική αντιπαράθεση, σε λυσσαλέα επίθεση κατά ενός προσώπου προσβάλλοντας την επαγγελματική του τιμή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Είναι μια ενέργεια που ξεπερνάει τα όρια της κακοήθειας και κακεντρέχειας. Προδίδει έλλειψη στοιχειώδους ηθικής και ευπρέπειας. Είναι νοσηρή. Βαρύτητα νοσηρή. Αποτελεί συνέχεια της ενορχηστρωμένης πλέον επίθεσης κατά του προσώπου μου που ξεκίνησε την 31-12-2012 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, από έναν των υπογραφόντων. Βεβαίως αποδοκιμάσθηκε και δεν υιοθετήθηκε από κανένα άλλο μέλος της επιτροπής. Μετά την πρώτη ανεπιτυχή απόπειρα, το αίσχος συνεχίζεται και ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εξηγώ αμέσως τους χαρακτηρισμούς μου αυτούς. Κατ’ αρχήν σε νομικό επίπεδο.

1.         Το έγγραφο είναι ανεπίδεκτο νομικής εκτίμησης σε ότι αφορά το 3ο αίτημα, καθότι αυτό δεν περιέχει ούτε τα στοιχειώδη προαπαιτούμενα έστω και για την τυπική του βασιμότητα. Για να αξιολογηθεί ανάλογο αίτημα θα πρέπει να προσδιορίζονται δι’ αυτού τα εξής βασικά:      

1)         Σαφής αναφορά της αρχικής εντολής-πληρεξουσιότητας προς τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, δηλαδή επίκληση συγκεκριμένης απόφασης πληρεξουσιότητας από την Οικονομική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο προς αυτόν. Η απόφαση αυτή φυσικά θα εμπεριέχει το είδος της εντολής, θα καθορίζει επακριβώς την οφειλόμενη από τον Νομικό Σύμβουλο ενέργεια (κατάθεση δικογράφου και ενδίκου μέσου η παράσταση ενώπιον Δικαστηρίου σε καθορισμένη ημερομηνία δικάσιμου)
2)         Θα πρέπει να περιέχει πλήρη και επαρκή αιτιολογία της αιτούμενης συνεπικουρίας. Θα πρέπει δηλαδή να εξηγεί την άμεση αναγκαιότητα πρόσληψης, ΟΧΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ , αλλά εξειδικευμένου ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ο οποίος θα ενισχύσει την νομική του Δήμου υπηρεσία, η οποία προφανώς κατά τους υπογράφοντες δεν διαθέτει την ανάλογη πείρα η δεξιοσύνη. Αυτό απαιτεί κατ’ αρχήν τουλάχιστον ύπαρξη υποθέσεως. Ο όρος “ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΙΑΝΑΚΗ” είναι γενικός και αόριστος. Θα πρέπει με αυστηρά δικονομικούς όρους να προσδιορίζεται ΕΠΙ ΠΟΙΑΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΔΙΚΗΣ προτείνεται συνεπικουρία. ‘Η αλλιώς επί ποίου ενδίκου μέσου που πρόκειται να ασκήσει ο Δήμος ζητείται συνεπικουρία της νομικής υπηρεσίας;

2.         Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτει ότι το αίτημα είναι  “τύποις αβάσιμο”. Πέραν τούτου οι πάντες γνωρίζουν και οι υπογράφοντες συνομολογούν ότι την 8-1-2013 συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών η αίτηση της “ΕΜΜ ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ”, και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Επομένως θέμα συνεπικουρίας για την υπόθεση αυτή δεν τίθεται. Όπως δεν τίθεται θέμα συνεπικουρίας για την δίκη της ανακοπής κατά της κατάσχεσης ακινήτων διότι κατ΄ εφαρμογή της με αριθμ 170/2012 απόφασης τα Οικονομικής Επιτροπής κατατέθηκε το σχετικό δικόγραφο και η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών κατά την δικάσιμο της 17-1-2012 και αναμένουμε απόφαση.

3.         Αλλά και σε επίπεδο ηθικής και δεοντολογίας η αίτηση είναι απαράδεκτη. Είναι προϊόν σύγχυσης, εμπάθειας και τελικά μανίας καταδίωξης. Είναι αλλοπρόσαλλη και αντιφατική. Πως  είναι δυνατόν άνθρωποι που με το 2ο αίτημα εισηγούνται ουσιαστικά την κατάργηση της διαφοράς , στο επόμενο θέμα να προτείνουν νομική συνεπικουρία επί ανύπαρκτης πλέον υπόθεσης; Και εξηγούμαι: Η αντίδικος εταιρία πληρώθηκε 350.000 ευρώ ήδη. Η τύχη των 400.000 ευρώ που έχουν δεσμευθεί στην ΑΤΕ, εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (η υπόθεση εκδικάσθηκε την 8-1-2013 και αναμένεται απόφαση). Απομένουν ως εκκρεμότητα λοιπόν οι 53.000 ευρώ, τα οποία ενθέρμως και δια εκτάκτου συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούνται να καταβληθούν οι αιτούντες. Επομένως η διαφορά κλείνει ούτως ή άλλως. Επί ποίου θέματος συνεπικουρία λοιπόν; Βεβαίως απαίτηση λογικής απαντήσεως δεν έχω. Διότι ο πολιτικός αφιονισμός, η κοινωνική εξαλωσύνη και σε τελική ανάλυση η κοινωνική ευτέλεια δεν συνομιλούν. Δεν επιχειρηματολογούν. Κραυγάζουν και συνωμοτούν. Εν πάσει περιπτώσει και επειδή  πλέον απαξιώ να ασχολούμαι με μη ακούοντες και μη συναισθανόμενους το τι πράττουν και τι λένε καταλήγω σε τούτο λόχο. Το θέμα έχει ξεφύγει, έφθασε στο απροχώρητο. Στην απόπειρα δολοφονίας της τιμής, της αξιοπρέπειας και την επαγγελματικής μου καριέρας η απάντηση θα είναι σκληρή. Η ανοχή και η υπομονή μου έλαβαν τέλος. Δεν φοβάμαι και δεν πτοούμαι. Ευελπιστώ ότι η κακοήθεια και η ασχήμια θα λάβουν τέρμα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι στερούμενοι ανθρώπινης συνείδησης λασπολόγοι και συκοφάντες θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, ενώπιον της οποίας θα προσφύγω για να προστατεύσω την τιμή και την υπόληψη μου.

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΗΓΗ επιστολής του κ. Χρήστου Κελεσίδη προς τονΔήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής 


Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι: 

Φώτιος Δομουχτσίδης για σκάνδαλο Εμ. Λιαννάκη 17.12.2012 http://youtu.be/M1lUc_X9EeEΠροβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.
Christos A. Katsaros-Χρήστος Α. Κατσαρός(Chris Sintiki)

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΣΤΟ
 FACEBOOK ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ
 ΑΜΕΣΩΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Επισημάνσεις
Γραφεί ο Χρήστος Α. Κατσαρός (Chris Sintiki)*
 Ταχ. Δ/νση: Λιβαδιά Σιντικής Σερρών, Τ.Κ. 62055

 Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2327110024 & 6976915473 

 E-mail: xrhstos_katsaros@yahoo.gr  

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Χρήστου Α. Κατσαρού (Chris Sintiki) http://christos-a-katsaros74.webnode.gr/

twitter: Christos A. Katsaros
@Chris_Sintiki https://twitter.com/Chris_Sintiki

YouTube:
Το κανάλι του χρήστη christos411970 __''Η ποίηση είναι Αγάπη''___ http://www.youtube.com/user/christos411970?feature=mhee

http://www.facebook.com/pages/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%91-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%82-Chris-Sintiki/181110781933472ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΤΕ POST... ΚΛΙΚ ΣΤΟ FACE BOOK! & Twitter -> Δημοσίευση στο Facebook & Twitter