Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Μέτρα στήριξης των αστέγων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Γραφείο Τύπου Μάρκου Μπόλαρη 28/12/2011


ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Θέμα :  Μέτρα στήριξης των αστέγων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με Νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προωθούνται δράσεις για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού κοινωνικού προβλήματος της διαβίωσης των αστέγων. Με τη λειτουργία ξενοδοχείων – κοιτώνων  στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα μπουν για πρώτη φορά οι πυλώνες μιας ευρύτερης πολιτικής για τους άστεγους. Το Νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μετά τις γιορτές, αποβλέπει αφενός στην άμεση διευθέτηση του ζητήματος των αστέγων και αφετέρου στην άσκηση μιας πολιτικής πρόληψης για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο μέλλον.   
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ολοκληρώνει τη χαρτογράφηση των αστέγων, μετά από εντολή του υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Μάρκου Μπόλαρη. Με βάση τη μεθοδολογία καταγραφής που ακολουθούνταν μέχρι σήμερα άστεγοι θεωρούνται μόνο όσοι διαβιούν στους ξενώνες του δήμου Αθηναίων ή άλλων δήμων. Εκτιμάται όμως ότι  ο πραγματικός αριθμός των αστέγων είναι πολλαπλάσιος, με τον κύριο όγκο των αστέγων να υπάρχουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και την Πάτρα. Με βάση την καταγραφή θα εξειδικευθούν οι πολιτικές για την ενίσχυση και επανένταξη των αστέγων. Σε περίπτωση π.χ. αστέγου με οικογενειακές υποχρεώσεις θα δίδεται επιδότηση ενοικίου, ενώ σε περίπτωση αστέγου και ανέργου χωρίς οικογενειακά βάρη θα δίδεται η δυνατότητα παραμονής σε ξενοδοχείο-κοιτώνα και συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης
Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της πολιτικής για τους αστέγους καλούνται να διαδραματίσουν εκτός από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους φορείς που υπάγονται σε αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η πολιτική που θα ακολουθηθεί εφαρμόζεται ήδη σε άλλες  ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Μόναχο και το Λονδίνο.
Στην Αθήνα εκτιμάται ότι είναι διαθέσιμα τουλάχιστον 20 οικήματα, πρώην ξενοδοχεία τα οποία προορίζονται να αλλάξουν χρήση και να φιλοξενούν άστεγους, άνεργους και απελπισμένους. Η πρόσβαση στα ξενοδοχεία-κοιτώνες θα γίνεται υπό συγκεκριμένες, αυστηρές προϋποθέσεις στους ενδιαφερόμενους. Η σίτιση των ατόμων που θα φιλοξενούνται στους κοιτώνες θα γίνεται μόνο στα ειδικά κέντρα σίτισης αστέγων. Ζητούμενο είναι αφενός μεν να αποτραπεί η δημιουργία γκέτο μέσα στην πόλη, αφετέρου να δημιουργηθεί ένα προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας για τους αστέγους.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Αθηνών
Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα
                    Τηλέφωνο:
             (+30) 2105200406      
                    Τηλεομοιοτυπία:. (+30)2105231707

 Βουλευτικό Γραφείο Σερρών
Μεραρχίας 40, 621 25 Σέρρες
Τηλέφωνο:
             (+30) 2321098440      ,
Τηλεομοιοτυπία: (+30) 2321098449
 
Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:  
 Μέτρα στήριξης των αστέγων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Γραφείο Τύπου Μάρκου Μπόλαρη 28/12/2011
Από Chris Sintiki  

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.


Πάλι "απέξω" οι Έλληνες αγρότες? - Αποκαλύπτει ο Σερραίος γεωπόνος Θανάσης Μπαντής 27/12/2011


Η ΕΕ χρηματοδότησε προγράμματα καταπολέμησης εχθρών-εντόμων διαφόρων κρατών-μελών, αλλά όχι της Ελλάδας…Με την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αριθμό Ε(2011) 9243 (εδώ), εγκρίθηκε η χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2011, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποίησαν:
· η Γερμανία,
· η Ισπανία,
· η Ιταλία,
· η Κύπρος,
· η Μάλτα,
· οι Κάτω Χώρες και
· η Πορτογαλία
για την καταπολέμηση επιβλαβών εχθρών για τις καλλιέργειες και φυτικά προϊόντα.
Μεταξύ αυτών των κρατών, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα.
Όπως αναφέρει η Κοινοτική Απόφαση, η έγκριση δόθηκε με βάση τους φακέλους που υπέβαλαν τα κράτη μέλη προς την ΕΕ και αξιολόγησε η Επιτροπή. Το συνολικό ποσό της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής ανέρχεται στα 15.006.869,89 €.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΕΕ, η κοινοτική χρηματοδότηση καταβάλλεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν υποβληθεί από το οικείο κράτος μέλος αποδεικτικά στοιχεία για τα ληφθέντα μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1040/2002
β) έχει υποβληθεί από το οικείο κράτος μέλος στην Επιτροπή αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1040/2002.
Στους επιβλαβής οργανισμούς περιλαμβάνονται έντομα όπως το ρυγχοφόρο σκαθάρι των φοινικοειδών, η Tuta absoluta της τομάτας, αλλά και το γνωστό στους Σερραίους αγρότες ζημιογόνο για την καλλιέργεια καλαμποκιού έντομο καραντίνας Diabrotica virgifera (εδώ)
Πολλά από τα παραπάνω έντομα-εχθρούς έχουν τα τελευταία χρόνια εμφανιστεί, δυστυχώς, και στη χώρα μας και έχουν προξενήσει σοβαρές ζημιές, αλλά (και πάλι δυστυχώς) η Ελλάδα δεν ζήτησε οικονομική ενίσχυση για την καταπολέμηση των νέων επιβλαβών οργανισμών, προφανώς γιατί δεν δαπανήθηκαν χρήματα για την καταπολέμηση των εχθρών αυτών… ή δαπανήθηκαν και δεν ζητήθηκε η χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής;Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:  

Από Chris Sintiki ·Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές. 


ΑΣΧΕΤΟΣ Η ΑΠΛΑ ΕΠΙΖΗΜΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ;


ZA NOGOU GODINI , ΜΙΧΑΛΑΚΗ

    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΕΘΙΜΩΝ ΤΩΝ ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΖΗΤΗΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΣΥΓΝΩΜΗ !!!
                                    http://political-ethics-for-the-national-int.blogspot.com/2011/12/o.html

Για τους Μακεδόνες ο εορτασμός της ημέρας του Κόλεντε ξεκινά με ένα ιδιαίτερο έθιμο: το άναμμα


φωτιάς
τη νύχτα της 23ης Δεκεμβρίου με ξημερώματα της 24ης Δεκεμβρίου. Στις μέρες μας αυτό το, πολύ παλιό, έθιμο της φωτιάς παραμένει ζωντανό σε πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βαλκάνια) με διάφορες ονομασίες.

Με την ονομασία Κόλεντε/Коледе  το συναντούμε στη Δημοκρατία της Μακεδονίας καθώς και στο γεωγραφικό διαμέρισμα Μακεδονία της βόρειας Ελλάδας όπου είναι γνωστό με την ονομασία Κόλεντε ή Κόλιντα ή Κόλντε ή Κόλντα Μπάμπο (Коледе Бабо).

 Στο γεωγραφικό διαμέρισμα Μακεδονία της βόρειας Ελλάδας το έθιμο της φωτιάς διατηρήθηκε και διασώθηκε ζωντανό μέχρι της μέρες χάρις σε εμάς τους (ντόπιους) Μακεδόνες.
Είναι αξιοθαύμαστη η αντοχή στο χρόνο αυτού του εθίμου το οποίο τυγχάνει ιδιαίτερης αποδοχής και από όλους τους άλλους λαούς που ήρθαν πρόσφατα στην περιοχή. Για παράδειγμα, σήμερα, ακόμη και σε χωριά που κατοικούνται αποκλειστικά από απογόνους των προσφύγων του 1922 οι κάτοικοι χαίρονται κι αυτοί το Κόλεντε Μπάμπο ανάβοντας φωτιές τη νύχτα της 23ης Δεκεμβρίου.

ZA NOGOU GODINI – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
= = = =
- Στο Blog ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ μπορείτε να βρείτε έναν ενδεικτικό κατάλογο με εκδηλώσεις μακεδονικών πολιτιστικών συλλόγων και μακεδονικά γλέντια για το Κόλιντα Μπάμπο τις ημέρες των Χριστουγέννων. Κλίκ εδώ: http://aegeanmacedonianculture.blogspot.com/2010/12/blog-post.html
iakxos http://oiakxos.blogspot.com/2011/12/za-nogou-godini.html
Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Ανυποχώρητη η Κυβέρνηση για χαράτσι σε σεισμόπληκτους-πυρόπληκτους

Γραφείο Τύπου Γεώργιου Κοντογιάννη 27/12/11Ανυποχώρητη παραμένει η Κυβέρνηση στις εκκλήσεις για ειδική ρύθμιση σε σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους όσον αφορά στο ειδικό τέλος ακινήτων που επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ.
Όπως προκύπτει από την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σε Ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργου Κοντογιάννη, η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να προβεί σε καμία διευκόλυνση των ειδικών αυτών κατηγοριών.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι στην Ερώτηση γίνεται ειδική μνεία σε όσους μένουν ακόμα σε λυόμενα και ζητείται να υπάρξει μέριμνα, καθώς δεν είναι δυνατόν να καλούνται να πληρώσουν το ειδικό τέλος όταν η πολιτεία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντί τους-το πρόγραμμα κρατικής βοήθειας δεν έχει ολοκληρωθεί- ο κ. Οικονόμου δεν δίνει καμία απάντηση.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απάντηση:
«Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, στο άρθρο 53 του ν.4021/2011 προβλέπονται ελάχιστες περιπτώσεις απαλλαγών από το έκτακτο ειδικό τέλος και εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή αυτού, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα πυρόπληκτα και τα σεισμόπληκτα ακίνητα. Ωστόσο, θέμα σχετικά με την επιβολή του τέλους επανεξετάζονται υπό το πρίσμα της στήριξης των ομάδων που χρήζουν ανάγκης»
Γιώργος Κοντογιάννης
Πολιτικό γραφείο
 Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.