Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Γιώργος Κοντογιάννης: Τί γίνεται με τα προβλήματα της Λήμνου; 17.02.12

Δελτίο Τύπου Γιώργου Κοντογιάννη 17.02.2012
Επίκαιρη Επερώτηση στη Βουλή
σχετικά με τα προβλήματα της νήσου Λήμνου κατέθεσαν η πρόεδρος της ΔΗΣΥ Ντόρα Μπακογιάννη και οι βουλευτές του κόμματος

Η Λήμνος, ένα νησί «φυσικού κάλλους», αποτελεί το πιο απομακρυσμένο τμήμα της


περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μίας εκ των φτωχότερων Περιφερειών της χώρας και της Ε.Ε.
Σύμφωνα με την απόφαση Αριθ. Δ.Π.Α./10081 για τον «Χαρακτηρισμό ως τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλους της νήσου Λήμνου του Νομού Λέσβου» που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 1278Β/20.10.2000 ολόκληρη η νήσος Λήμνος «Χαρακτηρίζεται ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους…, με σκοπό την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη τόσο του φυσικού, ιστορικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, όσο και της πλούσιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Στόχος του χαρακτηρισμού είναι η διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος που αρμονικά επί αιώνες συνυπάρχει με ιδιαίτερη επιμέλεια».
Ωστόσο, αυτός ο υπέροχος τόπος, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη από την πολιτεία με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα σχεδόν σε όλους τους τομείς. Αναλυτικά:

Ακτοπλοϊκές γραμμές
Το σημερινό σύστημα θαλάσσιων μεταφορών, το οποίο «καταδικάζει» το νησί σε


εξυπηρέτηση αποκλειστικά με πλοία 4ης κατηγορίας, έχει εξαντλήσει τις όποιες δυνατότητες του, δημιουργώντας πλέον εμπόδια, στην όποια αύξηση του μεταφορικού έργου, στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην βελτίωση κάθε οικονομικής δραστηριότητας και ιδίως του τουρισμού.
Οικονομία- Αγροτική παραγωγή
Η Λήμνος αν και κατά κύριο λόγο αγροτική περιοχή, δεν έχει ακολουθήσει τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης των μεγάλων νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η απουσία εντατικών και δυναμικών εκμεταλλεύσεων με την καθοριστική εξάρτηση των βασικών καλλιεργειών από τις επιδοτήσεις, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών καλλιεργειών, η ελλειμματική παραγωγή οπωροκηπευτικών, η εγκατάλειψη του μικρού κλήρου, η σημαντική υστέρηση στην εισαγωγή παραγωγικών καινοτομιών, η έλλειψη  υποστηρικτικών υπηρεσιών και τεχνικών συμβούλων γεωργικών εφαρμογών, αλλά και η αδυναμία αντιμετώπισης των εκτεταμένων καταστροφών από την ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού των αγριοκούνελων,  δεν επιτρέπει στους κατοίκους της Λήμνου να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το εξαιρετικής ποιότητας έδαφος ή οποιαδήποτε  άλλη δυνατότητα αγροτικής δραστηριότητα.
Τα προβλήματα του Πρωτογενούς τομέα της Λήμνου, δεν περιορίζονται μόνο στα προαναφερόμενα.
Οι εδαφικοί πόροι αντιμετωπίζονται ως «αενάως» υπάρχοντες, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα ερημοποίησης να επιδεινώνονται, λόγω των εκτεταμένων, χωρίς σχεδιασμό, παρεμβάσεων στο φυσικό χώρο. Τα προγράμματα αγροτουρισμού, αν και θα μπορούσαν να τονώσουν την τοπική οικονομία, δεν εξειδικεύουν τις ρυθμίσεις τους στη νησιωτική κλίμακα και κατά κανόνα δεν λαμβάνουν τα τοπικά μορφολογικά χαρακτηριστικά.
Σοβαρότατο πρόβλημα αποτελεί και η ουσιαστικά υπολειτουργούσα ΕΑΣ. Η πάλαι ποτέ ανθηρή οικονομικά και παραγωγικά Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου, σήμερα αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, με συνέπεια την αδυναμία χρηματοδότησης των βασικών της δραστηριοτήτων, της συγκέντρωσης και της οινοποίησης των σταφυλιών. Μοναδική λύση , στις υπάρχουσες συνθήκες, φαίνεται πως είναι η αναχρηματοδότηση των δανείων της, αλλά και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της παράλληλα με τη ριζική αναδιοργάνωση και αναπροσανατολισμό της.
Υποδομές
Κρίσιμο πρόβλημα, τόσο για της κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Λήμνου, όσο και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού, αποτελούν και οι ελλιπείς υποδομές.
Η ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του προσήνεμου μόλου του Λιμένα της Μύρινας, ο οποίος εξυπηρετεί ολόκληρο το νησί, αλλά και η ολοκλήρωση της μελέτης και κατασκευής των χερσαίων εγκαταστάσεων, αποτελεί βασική προϋπόθεση ανάπτυξης, αλλά και ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν το 8ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, με 17000 κατοίκους, να μην διαθέτει ένα λιμάνι βασικών προδιαγραφών.
Στέρηση βασικού είδους πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους της Λήμνου, αποτελεί η μη ολοκλήρωση της μελέτης και χρηματοδότησης των επειγόντων έργων διασφάλισης και προστασίας  της επάρκειας των υδάτινων πόρων. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου και ιδίως η ύδρευση των οικισμών του νησιού, αποτελεί μέγιστο πρόβλημα με ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης.
Τουρισμός
Άμεση προτεραιότητα αποτελεί όμως και η βελτίωση της ελκυστικότητας του νησιού ως τουριστικού προορισμού, υψηλής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας, μέσω της αναβάθμισης της τουριστικής προσφοράς, αλλά και της ανάδειξης και προβολής των φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών πλεονεκτημάτων της Λήμνου, καθώς και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του.
Υγεία-Κοινωνική Πρόνοια
Πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας έχει ως συνέπεια το νοσοκομείο Λήμνου να βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από το νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», αγνοώντας τόσο το μέγεθος του νησιού, όσο και την απόσταση που χωρίζει τη Λήμνο από τη Λέσβο.
Σοβαρή έλλειψη βέβαια αποτελεί και η υποστελέχωση των αγροτικών ιατρείων. Οι κάτοικοι των οικισμών της Λήμνου, είναι υποχρεωμένοι, για οποιοδήποτε ιατρική τους ανάγκη να μεταβαίνουν στην πρωτεύουσα του νησιού, την Μύρινα, θέτοντας την ζωή τους σε κίνδυνο σε περιπτώσεις  εκτάκτων περιστατικών υγείας. Η έλλειψη δομών πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, καθιστά απαραίτητη την διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το νοσοκομείο Λήμνου, ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή προγραμμάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Παιδεία
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου της Κυβέρνησης για κατάργηση- συγχώνευση σχολείων με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών, καταργήθηκε στη Λήμνο τόσο το Γραφείο της Πρωτοβάθμιας, όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθιστώντας δυσχερέστερη την θέση της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού, καθώς οποιαδήποτε ενέργεια της, που αφορά  την Εκπαίδευση της Λήμνου διαβιβάζεται προς έγκριση στη Λέσβο.
Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον
Τα θετικά στοιχεία της Λήμνου, ιδίως αυτά που αφορούν στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, κινδυνεύουν να χαθούν αν δεν επιδιωχθεί άμεσα η δημιουργία σαφούς και εφαρμόσιμου πλαισίου χωρικού/πολεοδομικού σχεδιασμού.
Οι παραδοσιακοί οικισμοί και ο φυσικός αδόμητος χώρος, το αγροτικό τοπίο και οι παράκτιες περιοχές, αποτελούν κεφάλαιο για το νησί. Η εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών αναγκών καθώς και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων για τη προστασία του περιβάλλοντος και του αστικού τοπίου μπορεί να επιδιωχθεί με την καλλιέργεια πνεύματος υπευθυνότητας και συνεργασίας αλλά και την εναρμόνιση του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδίου.
Τα πολλά πλεονεκτήματα της Λήμνου, και ιδίως αυτά που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον, στο αγροτικό τοπίο, στη πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά δεν έχουν αξιοποιηθεί, και κινδυνεύουν να χαθούν ή και να ξεχαστούν, αν δεν  επιδιωχθεί άμεσα η επίλυση των κρίσιμων προβλημάτων της Λήμνου.

Κατόπιν τούτων επερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1.    Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα λύσουν έγκαιρα- και εν όψει έναρξης της τουριστικής περιόδου- το πρόβλημα ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Λήμνου με την πρωτεύουσα της χώρας;
2.    Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα με περιοχές της Μακεδονίας προτίθεται να δώσει λύση στο πρόβλημα ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Καβάλα;
3.    Υπάρχει βούληση συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παροχή κινήτρων ανάπτυξης στο παραμεθόριο νησί της Λήμνου και την προώθηση των εξαιρετικών και αναγνωρισμένων διεθνώς προϊόντων του στο εξωτερικό;
4.    Ποιες πρωτοβουλίες και συνεργασίες με άλλα υπουργεία προτίθεται να αναλάβει για ενισχυθεί η Λήμνος με υποδομές (λιμάνι, παροχή υπηρεσιών υγείας κλπ) και να προβληθεί τουριστικά ένα νησί το οποίο και φυσικό κάλος αλλά και πλούσια ιστορία διαθέτει;
5.    Υπάρχει πρόθεση, τελικώς, από την πλευρά της κυβέρνησης για  δημιουργία σαφούς και εφαρμόσιμου πλαισίου χωρικού/πολεοδομικού σχεδιασμού στη Λήμνο;


Οι Επερωτώντες  Βουλευτές

Μπακογιάννη Θεοδώρα

Μαρκογιαννάκης Χρήστος

Κοντογιάννης Γεώργιος

Αυγενάκης Ελευθέριος

 Γιώργος Κοντογιάννης
Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:  


Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.


Γιώργος Κοντογιάννης: Ωρα μηδέν για τον πολιτισμό 17.02.2012

Δελτίο Τύπου Γιώργου Κοντογιάννη 17.02.2012

Ο βουλευτής Ηλείας της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργος Κοντογιάννης, για την κλοπή στο παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Όταν πριν από λίγες μέρες σε Δελτίο Τύπου του πολιτικού μου γραφείου έκανα λόγο για ώρα μηδέν για τον πολιτισμό δεν φανταζόμουν ποτέ ότι οι θησαυροί του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας θα ήταν τα πρώτα θύματα της ανεύθυνης πολιτικής που ασκεί η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
Η όψιμη ανάληψη ευθυνών από τον Υπουργό Πολιτισμού δεν μπορεί να αναιρέσει σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι χάθηκαν αρχαιολογικοί θησαυροί ανυπολόγιστης αξίας, που αποτελούν μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο κ. Γερουλάνος θα μείνει στην ιστορία όχι για τις πράξεις αλλά για την απραξία του. Επί των ημερών του πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες πολιτιστικές κλοπές στην πρόσφατη ιστορία.
Εδώ και δύο χρόνια ο πολιτισμός στενάζει. Καμία απόφαση, καμία δράση, καμία χρηματοδότηση. Η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας μας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει άλλοθι. Η φύλαξη των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων και η τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων φύλαξης πρέπει να αποτελεί σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, κάτι το οποίο όπως φαίνεται ο Υπουργός Πολιτισμού δεν είχε αντιληφθεί.
Όταν μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Αναφορά 1304/18.10.10) επεσήμανα την έλλειψη προσωπικού φύλαξης στη Ζ' Εφορεία Αρχαιοτήτων της Ηλείας, στην οποία υπάγεται και το παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, έλαβα την εξής απάντηση (αριθμός πρωτοκόλλου ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΓΡ.ΥΦ/Κ.Ε/98) από το Υπουργείο Πολιτισμού: «Η αναφορά σε «μειωμένη φύλαξη» ή «αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων της Ολυμπίας» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα». Πόσο κυνική ακούγεται πλέον η απάντηση αυτή;
Δυστυχώς το κακό έγινε. Η Ελλάδα για άλλη μια φορά πληρώνει πολύ ακριβά την ανευθυνότητα και την ανικανότητα ορισμένων προσώπων».
Γιώργος Κοντογιάννης
Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:  


Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.


Ερώτηση Γιώργου Κοντογιάννη προς την Υπουργό Παιδείας σχετικά με την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τις μετεγγραφές των φοιτητών που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες


Δελτίο Τύπου Γιώργου Κοντογιάννη 17.2.2012


Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές, σε όλες τις ειδικές κατηγορίες η διεκδίκηση των επιπλέον θέσεων είναι δυνατή μόνο στη γεωγραφική περιφέρεια της μόνιμης κατοικίας, κάτι το οποίο ουσιαστικά αδικεί κατάφορα τα παιδιά της περιφέρειας, όπου οι Σχολές είναι ελάχιστες, ενώ ευνοεί προκλητικά τους υποψήφιους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
            Σύμφωνα, λοιπόν, με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, εάν ο υποψήφιος είναι π.χ. μόνιμος κάτοικος του Πύργου Ηλείας, τότε διεκδικεί θέσεις της ειδικής κατηγορίας σε τμήματα και σχολές που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, δηλαδή στην Πάτρα, στην Αμαλιάδα, στο Μεσολόγγι κ.λ.π. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι υποψήφιοι αυτοί που ίσως ενδιαφέρονται π.χ. για Νομικές Σχολές να μην μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό ότι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μια και η συγκεκριμένη σχολή δεν υπάρχει στην Περιφέρεια τους και να μένουν εκτός, έστω κι αν είχαν καλύτερη βαθμολογία από άλλους συνυποψήφιους άλλων περιοχών με πληθώρα σχολών (π.χ. υποψήφιοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης).
 Και αυτό συμβαίνει όταν πουθενά, ούτε στη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 αλλά ούτε και στην Εισηγητική Έκθεση του νόμου, δεν αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες και ειδικότερα οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της ειδικής αυτής κατηγορίας, μόνο για τις Σχολές της Περιφέρειας τους και όχι και άλλων Περιφερειών. Συνεπώς αυτό που αναγράφεται στις εκδοθείσες οδηγίες είναι εκτός νόμου και ως εκ τούτου τελείως παράνομο.
            Τέλος, με δεδομένη την οικονομική κρίση που βιώνει ο τόπος μας σήμερα και τις αυξημένες ανάγκες που έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ η πολιτεία να λαβει μέριμνα για αυτές τις κοινωνικές ομάδες.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

  1. Θα ισχύσει το ειδικό αυτό καθεστώς και τα επόμενα χρόνια για τους υποψήφιους σπουδαστές των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών;
  2. Προτίθεται η κυβέρνηση να τροποποιήσει τη σχετική διάταξη ώστε οι υποψήφιοι να επιλέγουν σχολές και εκτός της Διοικητικής  Περιφέρειας που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία των γονέων τους;
Γιώργος Κοντογιάννης
Πολιτικό γραφείο

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Να παρέμβει το Υπ. Πολιτισμού για το σπίτι του Μακρυγιάννη που καταρρέει

Δελτίο Τύπου Γιώργου Κοντογιάννη 17.2.2012

Την παρέμβαση του Υπ. Πολιτισμού για τη σωτηρία του σπιτιού του στρατηγού Μακρυγιάννη στο Άργος που καταρρέει ζητεί με Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Ηλείας της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργος Κοντογιάννης.
Ο κ. Κοντογιάννης αναφέρθηκε στην ανάγκη διάσωσης του ιστορικού αυτού κτιρίου, που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο από το 1982, αλλά λόγω διαμάχης του ιδιοκτήτη με την Αρχαιολογική Υπηρεσία παραμένει εγκαταλελειμμένο και υπό κατάρρευση. 
Γιώργος Κοντογιάννης
Πολιτικό γραφείο

 Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.ΠΑΣΟΚ - ΝΔ κόβουν συντάξεις και χαρίζουν τα κομματικά τους χρέη | 17.02.2012


Δελτίο Τύπου Θόδωρου Σκυλακάκη 17.02.2012 

Ο υπεύθυνος του Τομέα Οικονομίας και Οικονομικών της Δημοκρατικής Συμμαχίας, ευρωβουλευτής, Θεόδωρος Σκυλακάκης, έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Η επαναδιαπραγμάτευση της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ τελείωσε. Παρά τα όσα δήλωνε ειδικά ο κ. Σαμαράς για τις επικουρικές συντάξεις και τους κατώτερους μισθούς, η συγκυβέρνηση αποδείχθηκε ανίκανη να βρει από οπουδήποτε αλλού δαπάνες του κράτους να περικόψει.
Αντίθετα τα δύο κόμματα όχι μόνο αφήνουν άθικτες τις πολιτικές δαπάνες αλλά ετοιμάζονται να χαρίσουν και το μεγαλύτερο μέρος των κομματικών χρεών (τα συνολικά χρέη ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, ύψους 230 εκ. ευρώ θα μείνουν ως επί το πλείστον απλήρωτα).
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ λοιπόν, την ίδια στιγμή που κόβουν συντάξεις, στέλνουν το λογαριασμό για τα κομματικά τους χρέη στον Έλληνα φορολογούμενο».

Office of MEP Theodoros SKYLAKAKIS
Rue Wiertz 60, ASP 08E218
1047 Bruxelles
Tel.             0032 (0)2 28 47284      
Fax. 0032 (0)2 28 49284
Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.