Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Δημόσιο ΚΤΕΟ Σερρών – παράταση προθεσμίας πιστοποίησηςΣε δήλωσή της η κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αναφέρει:                           


 «Είναι γνωστό, ότι με εγκύκλιο του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  & Δικτύων απαγορεύεται στα Δημόσια ΚΤΕΟ της χώρας, μεταξύ αυτών και των Σερρών, να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Ελέγχου στα υπεραστικά και αστικά λεωφορεία, φορτηγά κλπ. Αυτή η απόφαση, που απαξιώνει τη γενικότερη λειτουργία του Δημοσίου ΚΤΕΟ Σερρών, έχει ως αποτέλεσμα,  όσοι θέλουν και είναι κάτοχοι τέτοιων οχημάτων να μετακινούνται υποχρεωτικά στη Θεσσαλονίκη.
Όπως ενημερώθηκα, εκατοντάδες συμπολίτες μας  σε καιρούς ιδιαίτερα δύσκολους καλούνται να καλύψουν και μια πρόσθετη επιβάρυνση. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου κατέθεσα ως αναφορά στον αρμόδιο Υπουργό, την Επιστολή, που υπογράφουν από κοινού το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Σερρών Α.Ε, το Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών Α.Ε. και το Σωματείο Φορτηγών ΔΧ Αυτοκινήτων και παράλληλα θα καταθέσω και σχετική Ερώτηση. Θέλω να πιστεύω ότι το θέμα αυτό θα απασχολήσει και τους Κυβερνητικούς μας βουλευτές».

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 7033/12.01.2013
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Θέμα: Αναστολή Λειτουργίας των Δημόσιων ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, οι υπηρεσίες  Κ.Τ.Ε.Ο. και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων αποτελούν αρμοδιότητα των Περιφερειών της χώρας συμβάλλοντας στην οδική ασφάλεια και απορρύπανση. Τα δημόσια ΚΤΕΟ, ως δημόσια περιουσία, λειτουργούν προς όφελος των πολιτών.
Με τις διατάξεις του Ν.4070/2012, είχε δοθεί χρονική προθεσμία οκτώ (8) μηνών, από τις 03 Μαΐου 2012, ημερομηνία  δημοσίευσης  της απόφασης (αριθ. 2794/2222/2012) του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων  Υποδομών, Μεταφορών περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας  των Δημόσιων ΚΤΕΟ προκειμένου να πιστοποιηθούν.
Με τροπολογία της διάταξης του άρθρου 185 του Ν.4070/2012, που κατατέθηκε στη Βουλή, στις 14/12/2012, από το αρμόδιο Υπουργείο αντί πιστοποίησης των ΚΤΕΟ απαιτείται διαπίστευση με χρονική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου.
Στις 18/12/2012 η ανωτέρω  τροπολογία αποσύρθηκε χωρίς αιτιολόγηση.
Στις 28/12/2012 ο αρμόδιος Υπουργός υπέγραψε την υπ’  αριθμ. 5532/5732/2012 απόφαση τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ,  και πιο συγκεκριμένα στον εξοπλισμό των μηχανημάτων, δίνοντας παράταση χρόνου μέχρι τις 30/6/2013. Η παράταση αυτή εδόθη και για τον εξοπλισμό των ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
Στις 03/01/2013 εκδόθηκε εγκύκλιος του αναπληρωτή Γενικού Δ/ντη του αρμόδιου Υπουργείου, που επισημαίνει, ότι μετά τις 4/1/2013 απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Έλεγχου, καταργώντας τη σχετική αρμοδιότητα των Περιφερειών, αιφνιδιάζοντας έτσι τους πολίτες που είχαν προγραμματίσει τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός τους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την τροποποίηση της απόφασης περί ορθής λειτουργίας των ΚΤΕΟ, που έγινε στις 28/12/2012 και το γεγονός, ότι δεν είχαν δοθεί έγκαιρα τα ζητηθέντα στοιχειά στις Περιφέρειες της χώρας.
Επιπρόσθετα, σας αναφέρω, πως στις Σέρρες, λειτουργεί το Δημόσιο ΚΤΕΟ στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις εκατομμυρίων για την αναβάθμιση του τεχνολογικού του εξοπλισμού, ενταγμένο σε πιλοτικό πρόγραμμα και το οποίο συγκαταλέγεται στα καλύτερα δημόσια ΚΤΕΟ της χώρας. Το δημόσιο ΚΤΕΟ Σερρών με κύκλο εργασιών που αγγίζει ετησίως τα 320.000 ευρώ, παραμένει χωρίς πιστοποίηση, με αποτέλεσμα, όπως προκύπτει και από την κοινή επιστολή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Σερρών, Αστικού ΚΤΕΛ Ν. Σερρών και του Σωματείου Φορτηγών ΔΧ Αυτοκινήτων, τα μέλη των οποίων για να διενεργήσουν τους απαιτούμενους τεχνικούς ελέγχους είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και να εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνον από ΚΤΕΟ της Θεσσαλονίκης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Για ποιο πραγματικά λόγο, με δεδομένο ότι το Δημόσιο ΚΤΕΟ της πόλεως των Σερρών είναι το μόνο ΚΤΕΟ (περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών) το οποίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ελέγχου των οχημάτων (υπεραστικά και αστικά λεωφορεία, φορτηγά κ.λ.π), μιας και έχει την τεχνική δυνατότητα ελέγχου τέτοιου οχημάτων, έχετε αποφασίσει, με πρόσφατη  εγκύκλιό  (03.01.2013) σας, την απαγόρευση να διενεργεί  τεχνικούς ελέγχους και με αυτό τον τρόπο επιβαρύνεται με ένα πρόσθετο κόστος τους επαγγελματίες προκειμένου να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη;
Για ποιους λόγους δεν παρατάθηκε η προθεσμία πιστοποίησης του Δημοσίου ΚΤΕΟ Σερρών, όπως έγινε σε άλλα αντίστοιχα σε άλλες Περιφέρειες της χώρας ώστε να  έχει τη δυνατότητα να διενεργεί τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδει Δελτία Τεχνικού Ελέγχου.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013
Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών