Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Ομιλία Γ. Κοντογιάννη για ταχυδρομική αγορά & επικοινωνίες 20.2.12

Ομιλία Γιώργου Κοντογιάννη κατά τη συζήτηση του Ν/Σ <<Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις>>
 Ομιλία Γ. Κοντογιάννη ταχυδρομική αγορά & επικοινωνίες http://youtu.be/1hsiyCc0Hqs
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και ευέλικτο κράτος είναι προφανής. Άλλωστε αν σήμερα βιώνουμε μία πρωτοφανή οικονομική τραγωδία που έχει επηρεάσει και τον κοινωνικό ιστό της χώρας, αλλά και την πολιτική μας ζωή, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι άλλοι πριν από μας ή ακόμα χειρότερα κι εμείς οι ίδιοι όταν έπρεπε δεν ήμασταν όσο τολμηροί επεβάλετο. Κι απ’ ότι φαίνεται είναι ίδιον των πολιτικών μας ηγεσιών να λειτουργούν ως επιμηθείς και όχι ως προμηθείς. Αλλά δυστυχώς το να προσπαθείς εκ των υστέρων να διορθώσεις λάθη, δεν ενισχύει την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει η κοινωνία στην πολιτική, μία εμπιστοσύνη που διαρκώς φθίνει.
Το παρόν νομοσχέδιο ως προς το πρώτο μέρος του αποτελεί στην ουσία εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών που αποσκοπούν στη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τη σταδιακή απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2013. Ήδη στα περισσότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει πλήρες άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς από το 2011, εκτός από έντεκα μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία αποτελεί ειδική περίπτωση λόγω της μορφολογίας που καθιστά δυσχερή και εξαιρετικά κοστοβόρα τη διανομή της αλληλογραφίας. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που η χώρα μας διατήρησε το δικαίωμα παράτασης της μεταβατικής περιόδου.

Είναι, λοιπόν, επιβεβλημένη η ανάγκη να υπάρξει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα εναρμονίζει την ισχύουσα νομοθεσία με την κοινοτική και θα δημιουργεί το πλαίσιο για τη σωστή λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Ως προς το δεύτερο σκέλος του νομοσχεδίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες έχω, κύριε Υπουργέ, να κάνω μερικές επισημάνσεις. Από το 2000 έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες για τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στις κεραίες. Ωστόσο ως τώρα η πράξη απέδειξε ότι η μια μετά την άλλη νομοθετικές ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, με αποτέλεσμα να χρειάζονται συνέχεια νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Θεωρώ πως αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες είναι απλά θεωρητικοί και δεν ζητείται η συμβολή ατόμων της αγοράς επαγγελματιών οι οποίοι κατέχουν τεχνικές γνώσεις και είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες και ανάγκες και πώς αυτές θα καλυφθούν. Αν αυτή η χώρα έφτασε εδώ που έφτασε οφείλεται και στο γεγονός ότι οι έχοντες την εξουσία αντιμετώπισαν όλα τα ζητήματα σε μία θεωρητική λογική που δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα. Επιτέλους, ας καταλάβουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να ακολουθούμε τη στενόμυαλη λογική του παρελθόντος. Αν θέλουμε αυτός ο τόπος να πάει μπροστά, πρέπει να αλλάξουμε, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και τις αντιλήψεις μας και να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε άποψη απ’ όπου προέρχεται.
Στο νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις που η αντιμετώπιση είναι περιοριστική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του άρθρου 22, που καθιερώνεται ένα Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, δηλαδή η δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Αν και η λύση αυτή φαίνεται απλή και ίσως είναι σήμερα η μόνη τεχνικά εφικτή, παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως είναι το συνολικό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης και η αδυναμία εντοπισμού του συγκεκριμένου σταθμού που σε κάποια χρονική στιγμή υπερβαίνει τα όρια εκπομπής.
Η ιδανική λύση θα ήταν εφόσον στην άδεια του σταθμού καθορίζεται η μέγιστη ισχύς εκπομπής, να είναι δυνατόν να προβλεφθεί η εγκατάσταση ενός είδους ηλεκτρονικού ταχογράφου. Τα στοιχεία που θα συνέλεγε η συσκευή αυτή θα κατέληγαν και πάλι στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό θα εμφανιζόταν κάθε υπέρβαση στην ισχύ εκπομπής του σταθμού και θα υπήρχε πραγματικός έλεγχος ανά κεραία. Το κόστος θα ήταν πολύ μικρότερο και θα βάραινε τον κάτοχο της συσκευής κεραίας. Η κρατική επιβάρυνση θα περιοριζόταν στο δειγματοληπτικό προληπτικό έλεγχο.
Εντούτοις, η λύση αυτή αποκλείεται με την προτεινόμενη διατύπωση του νόμου, καθώς το παρόν νομοσχέδιο περιγράφει μία συγκεκριμένη τεχνολογία. Θα μπορούσε η διατύπωση να είναι γενικότερη, περιλαμβάνοντας τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ώστε να μην αποκλείει καλύτερες τεχνολογίες που θα εμφανιστούν στο αμέσως προσεχές μέλλον, αφού η τεχνολογία στο συγκεκριμένο τομέα όλοι γνωρίζουμε ότι καλπάζει.
Επομένως, στην ουσία έχουμε μία διάταξη που είναι ζήτημα χρόνου να ξεπεραστεί, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες.
Επίσης, περιοριστική θεωρώ ότι είναι και η αντιμετώπιση του ζητήματος των αδειών στους μικρούς σταθμούς και στις κατασκευές κεραιών χαμηλής όχλησης -άρθρο 29, παράγραφος 9- καθώς, όπως φαίνεται, στο παρόν νομοσχέδιο δεν έχει συμπεριληφθεί η κοινοτική νομοθεσία.
Μέχρι σήμερα και γι’ αυτούς τους μικρούς σταθμούς ισχύει το καθεστώς της ατομικής αδειοδότησης. Δηλαδή, πρέπει να έχουν άδειες από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την Πολεοδομία κλπ.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η εξαίρεσή τους από την αδειοδότηση. Η εξαίρεση, όμως, καθώς αυτοί οι σταθμοί είναι βιομηχανικά προϊόντα που πωλούνται ελεύθερα στο εμπόριο, συνεπάγεται την απαίτηση συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες τυποποίησης, πιστοποίησης και ελέγχου. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά δεν μπορούν να είναι άλλα παρά αυτά που καθορίζονται από τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και τα τυχόν ελληνικά.
Ο έλεγχος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες πιστοποίησης όπως καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν εναρμονιστεί με το Ελληνικό Δίκαιο, παραδείγματος χάρη την Οδηγία για την ηλεκτρική ασφάλεια, την Οδηγία Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και τους Κανονισμούς για τον έλεγχο της αγοράς της Κοινότητας.
Η νομοθεσία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολό της και όχι εν μέρει.
Καθώς κάποιες από αυτές τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς δεν αποτελούν αρμοδιότητα των δύο Υπουργών που θα υπογράψουν την κοινή απόφαση που απαιτείται για τον καθορισμό και τις ρυθμίσεις της κατασκευής κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης, είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι θα ληφθεί υπόψη η κοινοτική νομοθεσία που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τις τυποποιημένες κατασκευές κεραιών που προβλέπονται στην παράγραφο 6, του άρθρου 31, του Ν. 3431/2006, καθώς και αυτές υπάγονται σε καθεστώς ειδικής διαδικασίας αδειοδότησης.
Σε μεγάλο βαθμό, κύριε Υπουργέ, η επιτυχία του νομοσχεδίου θα κριθεί από το περιεχόμενο των υπουργικών αποφάσεων που θα ακολουθήσουν μετά την ψήφισή του.
Τέλος, μείζον ζήτημα είναι και αυτό των αδειοδοτήσεων οι οποίες θα πρέπει να δίδονται υπό αυστηρό πλαίσιο και με ουσιαστικό έλεγχο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω το εξής: Αυτή την ώρα που συζητούμε ένα νομοσχέδιο που θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί εδώ και δύο χρόνια, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών δίνουν μία μάχη στο EUROGROUP. Ελπίζουμε όλοι ότι η μάχη αυτή θα είναι νικηφόρα για την πατρίδα μας.
Εκείνο, όμως, που θέλω να επισημάνω κλείνοντας είναι πως για να είναι επιτυχής και στην υλοποίησή της η όποια απόφαση, πρέπει στο κούρεμα να μετέχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και οι λοιπές κεντρικές τράπεζες.
Επίσης, πρέπει να εφαρμοστεί η πρόταση της Προέδρου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, της Ντόρας Μπακογιάννη, την οποία κι έχουν υιοθετήσει οι φιλελεύθεροι της Ευρώπης, για ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ –σχέδιο «Ηρακλής» το έχουν ονομάσει οι φιλελεύθεροι- που ως στόχο θα έχει την ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας με ενίσχυση των επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, το πρόβλημα της ανεργίας.
Σας ευχαριστώ."

Γιώργος Κοντογιάννης
Βουλευτής Ηλείας


Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:  Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει με επιτυχία από την κρίση 21.2.12

Συνέντευξη της προέδρου της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντ. Μπακογιάννη στο ολλανδικό κρατικό κανάλι Nederland 2 στην εκπομπή Nieuwsuur. Δείτε το βίντεο της συνέντευξης (στα αγγλικά).
Συνέντευξη Ντ. Μπακογιάννη στο ολλανδικό Nederland 21.2.12 http://youtu.be/WCBOA0Su6xQ

Ντ. Μπακογιάννη: Ναι ακριβώς και συνεχίζω να το λέω αυτό. Πιστεύω, πως είναι τα πιο σκληρά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα μετά τον πόλεμο. Έτσι λοιπόν, αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να ακολουθήσουμε τα μέτρα λιτότητας από τη μια, αλλά από την άλλη χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια Ελλάδα με ανάπτυξη, αν θέλουμε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Έτσι τώρα είναι απαραίτητη η βοήθεια από τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργήσουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση δεν είναι μόνο η λιτότητα. Από τη λιτότητα μπορεί κάνεις και να πεθάνει. 

Δημοσιογράφος: Λοιπόν, αυτές οι αλλαγές πώς θα επηρεάσουν την καθημερινή ζωή των ελλήνων πολιτών;
Ντ. Μπακογιάννη: Σημαίνουν πολλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνουν για τους ηλικιωμένους ανθρώπους που πλήρωσαν τις συντάξεις τους και τώρα χάνουν μέρος από αυτές. Οι μισθοί έχουν μειωθεί στα 480 ευρώ το μήνα. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους. Η ατμόσφαιρα στην Ελλάδα είναι υπερβολικά δύσκολη. Γι’ αυτό λοιπόν εμείς οι Έλληνες ζητάμε από τους εταίρους μας κάποιου είδους σεβασμό. Το αξίζουν οι θυσίες του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό λοιπόν ελπίζουμε ότι, με αυτό το πακέτο μέτρων και με το ρίσκο της χώρας μας να είναι τώρα πολύ χαμηλότερο με τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ, οι επενδυτές θα δουν την Ελλάδα με διαφορετικό μάτι.

Δημοσιογράφος: Πώς όμως μπορείτε να απαιτείτε σεβασμό, όταν δεν είπατε την αλήθεια στο παρελθόν;
Ντ. Μπακογιάννη: Μπορούμε να απαιτούμε σεβασμό για τις θυσίες που κάναμε. Ναι, η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν ξεπέρασε τις προκλήσεις και δεν πραγματοποίησε τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνταν στην ελληνική οικονομία, που κι εγώ η ίδια ως ελληνίδα πολιτικός, αλλά και πολλοί ευρωπαίοι συνάδελφοί μου, ζητήσαμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σήμερα, όπως η πλειοψηφία της Ελληνικής Βουλής  ψήφισε, ο ελληνικός λαός δεν θα πληρώσει το τίμημα. Είναι, λοιπόν, λίγο άδικο για την Ελλάδα να λέμε ότι ο ελληνικός λαός είναι υπεύθυνος. Υπήρχαν πολιτικοί που ήταν υπεύθυνοι και εμείς οι πολιτικοί θα πρέπει να ασκούμε κριτική στους εαυτούς μας, αλλά ο λαός έχει κάνει πολλές θυσίες, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο λαό στην Ευρώπη. 

Δημοσιογράφος: Όμως όλα αφορούν τους πολιτικούς. Δεν κράτησαν τις υποσχέσεις τους.
Ντ. Μπακογιάννη: Ναι, ακριβώς. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ότι η απόφαση στη Βουλή ελήφθη. Διακόσια από τα τριακόσια μέλη της Βουλής ψήφισαν αυτό το σκληρό πακέτο λιτότητας. Δεν έχετε η ίδια υπάρξει πολιτικός, αλλά πιστέψτε με, δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο για ένα πολιτικό και για ένα μέλος της Βουλής, ακόμη και από την πλευρά της αντιπολίτευσης όπως εγώ, από το να ψηφίζει τα μέτρα λιτότητας που κόβουν στα δύο τις συντάξεις και τους μισθούς των ανθρώπων, και κάνουν τη ζωή τους υπερβολικά δύσκολη. Το κάνουμε γιατί έχουμε αποφασίσει ότι η Ελλάδα θα πληρώσει τα χρήματα που χρωστάει και ότι η Ελλάδα, όπως πάντα στη μέχρι τώρα ιστορία της, θα τα καταφέρει να βγει επιτυχώς από την κρίση αυτή. 

Δημοσιογράφος: Άρα στα αλήθεια πιστεύετε ότι θα πάρουμε πίσω τα λεφτά μας από την Ελλάδα?
Ντ. Μπακογιάννη: Ναι, φυσικά θα πάρετε πίσω τα λεφτά σας. 

Δημοσιογράφος: Πώς είστε τόσο σίγουρη?
Ντ. Μπακογιάννη: Ξέρω τους Έλληνες καλύτερα από εσάς. Είμαι Ελληνίδα και γνωρίζω ότι οι Έλληνες τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Πάντα τα καταφέραμε. Είμαστε ικανοί να αποπληρώσουμε το χρέος μας και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να λέμε ότι ο ελληνικός λαός είναι ανίκανος. Ξέρω ότι οι Έλληνες είναι ικανοί, ότι είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο και ότι ευημερούμε σε όποιο μέρος του κόσμου βρισκόμαστε σήμερα. Οι Έλληνες χρειάζονται μια καλύτερη διακυβέρνηση. Ναι, αξίζουν μια καλύτερη διακυβέρνηση και ελπίζω ότι θα την αποκτήσουμε. 

Δημοσιογράφος: Ένα μέρος της συμφωνίας ορίζει ότι η Ελλάδα θα είναι υπό προσωρινή εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στον υπουργό Οικονομικών μας, τον κ. Γιαν Κις ντε Γιάγκερ. Τί πιστεύετε γι’ αυτό?
Ντ. Μπακογιάννη: Ειλικρινά καταλαβαίνω τον υπουργό σας. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον κύριο Ρούττε, ο οποίος έχει υπάρξει ιδιαίτερα υποστηρικτικός. Ο υπουργός σας όμως, όταν μιλάει για τον λαό θα μπορούσε να είναι λίγο πιο προσεκτικός, διότι είναι άλλο να ασκούμε κριτική σε μια κυβέρνηση και άλλο να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις που ελήφθησαν από την Ελλάδα ως προσβλητικές. 

Δημοσιογράφος: Θα συστήνατε διαφορετικό ύφος;  
Ν. Μπακογιάννη: Η Ευρώπη που εμείς ονειρευόμαστε είναι μια Ευρώπη στην οποία οι λαοί σέβονται ο ένας τον άλλον και που καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Και κατανοώ ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί ολλανδοί πολίτες που πιστεύουν ότι πληρώνουν αρκετά χρήματα στους Έλληνες στο Νότο που κάθονται στον ήλιο και δεν κάνουν τίποτα. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν υπέροχο καιρό στην Ελλάδα και προσκαλούμε τους Ολλανδούς να έρθουν εδώ για διακοπές, αλλά κάνουμε πολλά. Προσπαθούμε σκληρά. Ναι, κάναμε τα λάθη μας και πληρώνουμε υψηλό τίμημα, αλλά περιμένουμε ακόμα σεβασμό ο ένας από τον άλλον.

Δημοσιογράφος: Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. 

 Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:  Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.


Χρήστος Μαρκογιαννάκης: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι 22/2/12

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 22.02.2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 


Μιλώντας  ο κ. Μαρκογιαννάκης πριν λίγο στην Βουλή επεσήμανε την ανάγκη της άμεσης δημοσιοποίησης του ονόματος του Βουλευτή που μετέφερε το έτος 2011 το ποσόν του 1.000.000 ευρώ στο εξωτερικό. Δεν είναι δυνατόν σε μία εποχή πλήρους απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, τέτοιες πράξεις, που δίνουν το δικαίωμα στον κάθε κακόπιστο να υπονοεί ότι πρόκειται για γενικευμένη συμπεριφορά, να θεωρούνται ως προσωπικά δεδομένα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι . Υπάρχουν αυτοί που έχουν εκατομμύρια και τα μεταφέρουν στο εξωτερικό, υπάρχουν όμως και εκείνοι που για να επιβιώσουν είναι καταχρεωμένοι στις τράπεζες.

Σχετικά με το συζητούμενο σχέδιο νόμου που αφορούσε την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης ο κ. Μαρκογιαννάκης επεσήμανε ότι οι αιτίες που έχουν οδηγήσει ουσιαστικά σε αρνησιδικία είναι πολλές, με κυρίαρχη το ότι όλοι οι παράγοντες απονομής της έχουν διολισθήσει τις τελευταίες δεκαετίες στην ήσσονα προσπάθεια. Όσον αφορά τους Δικαστές είπε ότι υπάρχουν Δικαστές που εργάζονται σκληρά, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που εργάζονται ελάχιστα. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι αμβλύνθηκαν οι θεσμοί της επιθεώρησης και του Πειθαρχικού ελέγχου.

Εκείνο που χρειάζεται αυτή την στιγμή είναι η σύσταση επιτροπών οι οποίες να στελεχωθούν από έμπειρους και σοβαρούς επιστήμονες, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι βασικοί κώδικες που διέπουν την ζωή της κοινωνίας μας  για να μην έχουμε κάθε τόσο το φαινόμενο των αποσπασματικών παρεμβάσεων, που το μόνο που κάνουν είναι να έχουμε σύγχυση δικαίου αλλά και την καθιέρωση σταδιακά ενός εγκληματογόνου εν πολλοίς συστήματος , το οποίο αντί να προστατεύει την κοινωνία κατά κανόνα προστατεύει τους κακοποιούς.

Χρήστος Μαρκογιαννάκης
Πολιτικό γραφείο

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «λουκέτο» και σε Υπηρεσίες της Πυροσβεστικής στην Ηλεία

Δελτίο Τύπου Γιώργου Κοντογιάννη 22.02.2012


Ανοιχτά αφήνει όλα τα ενδεχόμενα για το Πυροσβεστικό Σώμα της Ηλείας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρ. Παπουτσής, όπως προκύπτει από την απάντησή του σε Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηλείας της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργος Κοντογιάννης.
            Ο Γιώργος Κοντογιάννης στην Αναφορά του είχε διαβιβάσει το έγγραφο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Ηλείας και ζητούσε να ενημερωθεί σχετικά με τις προθέσεις της Επιτροπής που επεξεργάζεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, εάν προτίθεται να καταργήσει κάποια από τις πυροσβεστικές υπηρεσίας της Ηλείας, καθώς υπάρχει η πληροφορία πως σχεδιάζεται η αναστολή λειτουργίας της Π.Υ Λεχαινών.
Δυστυχώς, ο κ. Παπουτσής όχι μόνο δεν δίνει καμία σαφή απάντηση αλλά αποποιείται τις ευθύνες του για το συγκεκριμένο στάδιο της διαβούλευσης, γεγονός που προκαλεί τεράστια ανησυχία τόσο στα μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και σε όλους τους κατοίκους του πλέον πυρόπληκτου Νομού της χώρας, της Ηλείας, η οποία ακόμα πληρώνει σε πολλά επίπεδα τις συνέπειες των καταστρεπτικών πυρκαγιών του 2007.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη:
«Οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται στο επίπεδο Ειδικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε από στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, για το λόγο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και ως εκ τούτου το Υπουργείο δεν έχει καμία ανάμειξη και ενημέρωση.
Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των εργασιών της, θα λάβει υπόψη της όλες τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, που αφορούν το οικιστικό και το φυσικό περιβάλλον, τις βιομηχανικές περιοχές κ.α., καθώς και το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει την παρούσα χρονική περίοδο στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, η Επιτροπή θα υποβάλει το πόρισμά της στον Αρχηγό και θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος. Και μόνον τότε, θα υποβληθεί προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις μέχρι σήμερα, επέλεξε το δρόμο του διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Το ίδιο θα γίνει και τώρα».

Γιώργος Κοντογιάννης
Πολιτικό γραφείο

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.Απαράδεκτη παραποίηση της ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας στα σχολικά βιβλία της Αλβανίας

Δελτίο Τύπου Γιώργου Κοντογιάννη 22.02.2012
Παραδέχεται το Υπουργείο Εξωτερικών ότι υπάρχει ζήτημα αναφορικά με την ύλη που διδάσκονται οι μαθητές στην Αλβανία, καθώς στα βιβλία τους περιλαμβάνουν παραποιημένα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Στ. Δήμα σε Αναφορά που είχε καταθέσει επί του θέματος ο Βουλευτής Ηλείας της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργος Κοντογιάννης.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό: «Από πλευράς μας, έχουμε επανειλημμένως καταστήσει σαφές προς την αλβανική πλευρά πως η διαιώνιση της εθνικιστικής ρητορείας περί δήθεν «αλύτρωτων αλβανικών εδαφών» στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της περιοχής, μέσα από τη διδακτέα ύλη με την οποία γαλουχούνται διαδοχικές γενιές αλβανών μαθητών υπονομεύει τις προσπάθειες καλλιέργειας κλίματος συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, το οποίο είναι απαραίτητο για την έδραση των διμερών σχέσεων πάνω σε στέρεες βάσεις και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.
            Οι δύο χώρες, έχουν συστήσει Μεικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία έχει ως αντικείμενο την εξέταση του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων και τον εντοπισμό των σημείων εκείνων που δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα, με τελικό σκοπό την αναθεώρησή τους. Στην εν λόγω Μεικτή Επιτροπή, από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
            Αποτελεί δεδηλωμένη η πρόθεσή μας η Μεικτή Επιτροπή να επιταχύνει το έργο της, προκειμένου να υπάρξουν σύντομα απτά αποτελέσματα, τα οποία θα αποτυπώνουν βασικές αξίες, όπως η ανεκτικότητα, η αμοιβαία κατανόηση, η αποφυγή αναπαραγωγής αλυτρωτισμού και αρνητικών στερεοτύπων για τους γειτονικούς λαούς
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε πως η διασφάλιση σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και η διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας εξυπηρετούνται μακροπρόθεσμα και από την καλλιέργεια στις νέες γενιές των αξιών αυτών, μέσα από τη διδακτέα ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας. Οι στόχοι, δε, αυτοί είναι αμφότεροι συνυφασμένοι με την ίδια την πορεία της Αλβανίας προς την Ε.Ε, στη βάση ευρωπαϊκών αξιών, προδιαγραφών και προτύπων».

Γιώργος Κοντογιάννης
Πολιτικό γραφείο

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.