Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Γενικό Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας – ΠροσλήψειςΗ κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων , είχε συνάντηση εργασίας με τον κ. Τούσιο Αθανάσιο, Πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.
Κατά τη συνάντηση , τα μέλη της Ένωσης παρουσίασαν την σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του τμήματος εξωτερικής φρούρησης του Καταστήματος  Κράτησης Νιγρίτας , Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ, σύμφωνα με την οποία αυτή τη στιγμή υπηρετούν 60 εξωτερικοί φρουροί,  από τους οποίους οι 16 είναι υποχρεωτικά αποσπασμένοι από Θεσσαλονίκη, 2 από Γρεβενά, 1 από Κορυδαλλό και 1 από Κω. Από τους υπολοίπους 40 οι 14 εξ αυτών επιθυμούν να μετατεθούν στο κατάστημα κράτησης Δράμας , που πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα σύμφωνα με τις εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  Με δεδομένο ότι για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του τμήματος θα πρέπει η δύναμή του να φθάσει τους 75 εξωτερικούς φρουρούς, δύναμη ίση με ιδίου τύπου καταστήματα όπως αυτά των Γρεβενών, Δομοκού και Μαλανδρίνου,  ζήτησαν την παρέμβαση των φορέων του τόπου, προκειμένου στην προκήρυξη πρόσληψης εξωτερικών φρουρών και σωφρονιστικών υπαλλήλων να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό, και επίσης ζήτησαν να προσμετρηθεί το κριτήριο της εντοπιότητας.
Σε δήλωσή της η κα Κόλλια – Τσαρουχά, Βουλευτής Ν. Σερρών αναφέρει: « Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ενήμερη για τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο σε εξοπλισμό, αλλά κύρια και στην στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό. Ενημέρωσα τα μέλη της Ένωσης για τις πρόσφατες πρωτοβουλίες , που έχω αναλάβει στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, τόσο σε επίπεδο Αναφορών αλλά και σε επίπεδο Ερωτήσεων. Η άποψή μου είναι, ότι για μια ακόμη φορά θα πρέπει οι φορείς της περιοχής, και κύρια η Τοπική Αυτοδιοίκηση, συντονισμένα να ορίσουν το διεκδικητικό πλαίσιο, ώστε από κοινού άπαντες να συνδράμουμε – υποστηρίξουμε τις προσπάθειές τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Το αίτημα για το κριτήριο εντοπιότητας στις προσλήψεις που έχει διατυπωθεί από την περίοδο ακόμη της χωροθέτησης του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας, παραμένει επίκαιρο και οφείλουμε να το διεκδικήσουμε.
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αριθ.  Πρωτ.: 9362/09.04.2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ.  Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Θέμα: Στελέχωση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης, Νιγρίτας Σερρών
Όπως έχω αναφερθεί και σε προηγούμενες ερωτήσεις , τα προβλήματα υποστελέχωσης των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας γενικότερα, μεταξύ των οποίων και του Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ, είναι πολλά.
Είναι γνωστό , ότι από το 2009 έχει εγκριθεί ο διορισμός 100 νέων υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης, αλλά η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει , λόγω αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, κατόπιν της ψήφισης του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  της δημοσιονομικής κρίσης».
  Επίσης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2011, για τα Καταστήματα Κράτησης είχε ζητηθεί η πλήρωση 906 θέσεων, παρά τον υπάρχοντα περιορισμό προσλήψεων για τα έτη 2011-2013 και τις δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, όμως με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/οικ. 5058/08.03.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄- 373/09.03.2011) περί κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έτους 2011, εγκρίθηκαν μόνον 8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1185 Γ/14.12.2010) , που αφορούν τα Καταστήματα Κράτησης, ενώ σημειώνεται , ότι σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης καταργήθηκαν όλες οι κενές οργανικές θέσεις που υπήρχαν στις 31-10-2011, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.
 Στη συνεχεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απέστειλε το υπ’ αριθ. 82483/20-09-2011 έγγραφο προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζητώντας εξαίρεση στο θέμα των προσλήψεων για τα Καταστήματα Κράτησης, ενώ με την αριθ. 19/20-6-2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η κίνηση διαδικασιών για την πρόσληψη πεντακοσίων 500 υπαλλήλων φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ’ αριθ. 58971/27-06-2012 έγγραφο της προς το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την έγκριση της σχετικής πίστωσης. Το Υπουργείο Οικονομικών με το υπ’ αριθ. 2/56567/16-11-2012 έγγραφό του ενημέρωσε , ότι οι εν λόγω προσλήψεις θα πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στο ν. 3833/2010 , όπως αυτός ισχύει και ακόμη , ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα γίνει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του για το τρέχον και τα επόμενα έτη.
Πρόσφατα , ζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, πέρα από την αναβάθμιση των σωφρονιστικών καταστημάτων και η άμεση πρόσληψη υπαλλήλων μέσω προκήρυξης όπως επίσης και μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να μεταφερθούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης , και ύστερα από την κατάλληλη εκπαίδευση, να ενταχθούν στο προσωπικό των φυλακών.
Όσον αφορά το Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ,  το οποίο για τους γνωστούς λόγους δεν λειτουργεί με όλη τη δυναμικότητά του, παρά τις μετακινήσεις προσωπικού από άλλα Καταστήματα Κράτησης  θα πρέπει να υπενθυμίσουμε , ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του, η τοπική κοινωνία είχε λάβει υποσχέσεις για προσλήψεις με βάση την εντοπιότητα.
   Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη υλοποίηση της εξαγγελίας πρόσληψης μέσω διαγωνισμού - προκήρυξης σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικής φρούρησης και ποιες είναι οι τελικές αποφάσεις σας για το αν θα υπάρξουν κριτήρια εντοπιότητας (ανταποδοτικά οφέλη προς τους κατοίκους της περιοχής).
Αθήνα, 9 Απριλίου 2013
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ’Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών 

Μείωση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων ρύπων για τη ΔΕΗ

Ερώτηση της Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά
ΣΤ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων - Βουλευτής Ν. Σερρών
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 9852/18.04.2013 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Θέμα:  Μείωση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων ρύπων για τη ΔΕΗ

Την Τρίτη 16/4/2013, απερρίφθη από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση της διαδικασίας του backloading. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη μείωση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων ρύπων για τη ΔΕΗ. Μετά την ανακοίνωση της είδησης για την απόρριψη της πρότασης , η αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγήθηκε σε κατάρρευση, καταγράφοντας νέα χαμηλή τιμή στα 2,93 ευρώ ανά τόνο, ενώ σημαντική μείωση κατέγραψε στα χρηματιστήρια της ενέργειας και η τιμή του ηλεκτρισμού. Η ΔΕΗ είχε προϋπολογίσει το κόστος των ρύπων με τιμές στα επτά (7) ευρώ τον τόνο, ποσό που είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση και είχε περάσει στους λογαριασμούς του ρεύματος κατά τις αυξήσεις των τιμολογίων του Ιανουαρίου. Ουσιαστικά στην πράξη, και με τιμές να διαμορφώνονται κάτω από 3 ευρώ , προκύπτει περίσσευμα 4 ευρώ για κάθε δικαίωμα, και ως πλεόνασμα που θα πρέπει να επιστραφεί στους καταναλωτές ή να συνυπολογιστεί στις επικείμενες αναπροσαρμογές των τιμολογίων τον Μάιο και τον Ιούλιο.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Επειδή η νέα αυτή εξέλιξη μεταφράζεται σε μείωση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων ρύπων για τη ΔΕΗ, εάν θα συνυπολογιστεί από το υπουργείο σας , προκειμένου να μην εφαρμοστεί αύξηση αλλά μείωση στα τιμολόγια ρεύματος των καταναλωτών , όπως επίσης και των επιχειρήσεων και βιομηχανιών και που κλήθηκαν να πληρώσουν την αύξηση του κόστους προκαταβολικά που είχε προϋπολογιστεί για τους ρύπους με βάση τις αυξημένες τιμές.
Αθήνα, 18 Απριλίου  2013
                                                                                                                                Η Ερωτώσα Βουλευτής
Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ’  Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών 
 http://grafida-sintikis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_3062.html

Η ομογένεια εκφράζει αποτροπιασμό

Ομογενειακοί φορείς εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για τη διπλή βομβιστική επίθεση κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου της Βοστόνης. 
 Η Ομογένεια εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τις βομβιστικές επιθέσεις
Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της Εαρινής Συνεδρίας της, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι «συγκλονισμένοι και πενθούντες για τα τραγικά γεγονότα της φρικτής και βαρβάρου τρομοκρατικής επιθέσεως στη Βοστόνη, στρέφουμε τη σκέψη και τις προσευχές μας στα αθώα θύματα και τις οικογένειές τους», όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Στη συνέχεια, οι ιεράρχες της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής σημειώνουν: «Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε βίαια και τρομοκρατική πράξη, όπως αυτής στη Βοστόνη, η οποία προκαλεί τη δικαιολογημένη αγανάκτηση όλων όσων τιμούν την αξία της ανθρωπίνου ζωής, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Είμαστε αλληλέγγυοι και συμπάσχουμε με τους Μαραθωνοδρόμους και τις οικογένειές τους, με τους κατοίκους της πόλης και ολόκληρο το Αμερικανικό έθνος. Καλούμε τους πιστούς μας να προσευχηθούν για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων αυτής της τραγωδίας, για την επούλωση όσων επλήγησαν άμεσα, καθώς και για ολόκληρο το Έθνος» .

Η οργάνωση ΑΧΕΠΑ, με ανακοίνωσή της, τονίζει ότι «η Ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι συγκλονισμένη από την τρομακτική τραγωδία που συνέβη στον Μαραθώνιο της Βοστόνης. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και οι προσευχές μας είναι μαζί τους και μαζί με όσους επηρεάζονται απ’ αυτή την παράλογη πράξη βίας»

http://grafida-sintikis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_290.html 

Δύο άντρες θεωρούνται "πιθανοί ύποπτοι" για τη διπλή επίθεση στη Βοστόνη

Ερευνητές υπέδειξαν δύο άντρες που εμφανίζονται σε εικόνες βίντεο κοντά στην γραμμή του τερματισμού του Μαραθωνίου της Βοστόνης ως "πιθανούς υπόπτους" για την διπλή βομβιστική επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και των τραυματισμό 180, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο αστυνομική πηγή.

Δύο άντρες  πιθανοί ύποπτοι  για τη διπλή επίθεση της Βοστόνης Το βίντεο εξετάζεται από την αστυνομία και το FBI σε μια προσπάθεια να αναγνωριστούν οι άντρες αυτοί, τους οποίους οι αρμόδιες αρχές χαρακτηρίζουν ως "μεγάλου ενδιαφέροντος".

Ο ένας από αυτούς εμφανίζεται με ένα μαύρο σακίδιο. Αξιωματούχος του FBI είχε δηλώσει νωρίτερα πως οι αρχές πιστεύουν ότι οι βόμβες είχαν τοποθετηθεί σε μαύρα νάιλον σακίδια ή τσάντες.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε πως οι δύο άντρες δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί και πως οι φωτογραφίες τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για να μην παρεμποδιστούν οι έρευνες.

Χθες Τετάρτη, επίσημες πηγές ανακοίνωσαν πως έχουν στην διάθεση τους εικόνες ενός υπόπτου, ο οποίος κρατά σακίδιο και φορά άσπρο καπέλο του μπέιζμπολ. Η αστυνομία της Βοστόνης επιβεβαίωσε την είδηση αυτή, αλλά τόνισε πως ο άνθρωπος αυτός δεν έχει αναγνωριστεί και φυσικά δεν έχει συλληφθεί.

Ο κυβερνήτης της Μασαχουσέτης Ντιβάλ Πάτρικ δήλωσε πως οι έρευνες προχωρούν και "κάθε ώρα" βρίσκονται πιο κοντά στην επίλυση της υπόθεσης, όμως έκανε έκκληση για υπομονή ώστε να μπορέσουν οι ερευνητές να κάνουν την δουλειά τους. "Όταν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα θα μας το πουν", είπε χαρακτηριστικά στο CNN.

Ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μεταβαίνει σήμερα στην Βοστόνη, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Μισέλ για να παραβρεθούν σε τελετή για τα θύματα των επιθέσεων.

Οι ερευνητές έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για τις βόμβες που εξερράγησαν με διαφορά 12 δευτερολέπτων. Η πρώτη βόμβα ήταν τοποθετημένη σε χύτρα ταχύτητας χωρητικότητας έξι λίτρων και η δεύτερη σε μεταλλικό σκεύος ή κουτί.

Ανάμεσα στα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο των εκρήξεων ήταν κομμάτια κάρτας κυκλώματος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για την πυροδότηση των μηχανισμών. Το FBI δεν έχει επιβεβαιώσει αν χρησιμοποιήθηκε ή όχι χρονοδιακόπτης για τις βόμβες.

Προς το παρόν, δεν έχει καταστεί σαφές αν η διπλή επίθεση είναι μια ενέργεια εσωτερικής ή ξένης τρομοκρατίας.

"Αν η εμπειρία σου και οι γνώσεις σου αφορούν την τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή, τότε (οι επιθέσεις) έχουν τα χαρακτηριστικά της αλ Κάιντα ή κάποιας οργάνωσης της Μέσης Ανατολής. Αν η εμπειρία και οι γνώσεις σου αφορούν εσωτερικές οργανώσεις και επιθέσεις, τότε έχουν τα χαρακτηριστικά ενός εσωτερικού τρομοκράτη, όπως ο Ερικ Ράντολφ στους Ολυμπιακούς της Ατλάντας το 1996", τόνισε ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI Τομ Φουέντες.

Η επίθεση της Δευτέρας έφερε την αστυνομία της Βοστόνης αντιμέτωπη με την "πλέον περίπλοκη σκηνή εγκλήματος στην ιστορία της", τόνισε ο αστυνομικός διευθυντής Εντ Ντέιβις.

Οι αρχές έχουν συλλέξει χιλιάδες αποδεικτικά στοιχεία και φωτογραφίες ή βίντεο.

Απηύθυναν έκκληση στον κόσμο για βοήθεια. "Κάποιος γνωρίζει ποιος το έκανε. Η κοινότητα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην έρευνα", επισήμανε ο Ρικ Ντελοριέ, ειδικός πράκτορας στο γραφείο του FBI στην Βοστόνη.

http://grafida-sintikis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_5584.html 

Εγκρίθηκε από την Μπούντεσταγκ το κυπριακό πακέτο διάσωσης

Με ευρεία πλειοψηφία
Με 487 ψήφους υπέρ, 102 κατά και 13 αποχές επί 602 παρόντων εγκρίθηκε πριν από λίγο το σχέδιο διάσωσης από το γερμανικό ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.

Μαζί με το κυπριακό πακέτο εγκρίθηκε η επταετής παράταση για την αποπληρωμή των δανείων της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, καθώς και η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Γερμανίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΜΧΣ) από 29,07% σε 29,13%, λόγω της αδυναμίας της Κύπρου να συνεχίσει να συνεισφέρει.

Αντ. Σαμαράς: Η ΑΟΖ μέρος της ευρωπαϊκής μας περιουσίας

Μήνυμα στην Ευρώπη πως με τη στάση της μπορεί να συμβάλλει στις προσπάθεις που καταβάλλονται ώστε να ολοκληρωθούν ταχύτερα και με ασφάλεια οι διαδικασίες για την ανακήρυξη της ΑΟΖ όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών κρατών της Μεσογείου έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς επισημαίνοντας πως τα ενεργειακά αποθέμετα στην ευρύτερη περιοχή μας βρίσκονται στη δικαιοδοσία κατά κύριο λόγο ευρωπαικών κρατών.
 Antonis-Samaras-speech
(Photo: Eurokinissi)
” Ειναι μέρος της ευρωπαικής μας περιουσίας που πρέπει να αξιοποιήσουμε, η ανακήρυξη της ΑΟΖ είναι στη δικαιοδοσία των κρατών , αλλά η ΕΕ μπορεί να στηρίξει τα κράτη αυτά ώστε να γίνει ταχύτερα και να ολοκληρωθούν όλα με ασφάλεια” τόνισε χαρακτηριστικά ανοίγοντας τις εργασίες του 12ου Συνεδρίου του Μηχανισμού Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας και Επενδύσεων.
” Πρέπει να συσπειρωθούμε για κάτι που μας ενώνει, να ανασηκώσουμε το κεφάλι για κάτι που μας δίνει προοπτική” τόνισε ο Πρωθυπουργός ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο νευραλγικό σημείο της Μεσογείου. Μάλιστα για πρώτη φορά μίλησε για το ενδεχόμενο σύζευξης των ΑΟΖ της Ελλάδας , της Κύπρου και της Μάλτας.
Για τον Αντώνη Σαμαρά η Μεσόγειος είναι κάτι παραπάνω από μια θάλασσα καθώς τόνισε πως και  για την Ευρώπη είναι το πιο κρίσιμο θαλάσσιο σύνορό της. “Πρέπει να προφυλαχθεί η Ευρώπη από τους κινδύνους που βρίσκονται στα νότιά της , και από εκεί προέρχονται κύματα μεταναστών, στην απέναντι ακτή βρίσκονται πλουτοπαραγωγικοί πόροι που έχει ανάγκη η ευρώπη αλλά και στόν ίδιο το βυθό της Μεσογείου” είπε υπενθυμιζοντας πως  η ενεργειακή επάρκεια της ευρωπης μπορεί να κριθεί από τη Μεσόγειο.
”  Η ΕΕ πρέπει να κάνει αισθητή την παρουσία της στη γειτονία της , η μεσόγειος θα παίζει και θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την ασφάλεια και τη διεθνή ακτινοβολία της ευρώπης, για τον ενεργειακό εφοδιασμό της ” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
 http://grafida-sintikis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_1523.html

Εικόνες καταστροφής στο Τέξας και φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 Μία νέα τραγωδία συγκλονίζει σήμερα τις ΗΠΑ, καθώς τεράστια έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε εργοστάσιο λιπασμάτων κοντά στο Ουάκο του Τέξας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε έως 16 άνθρωποι είναι νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 160.

Σοκ στο Τέξας από ισχυρή έκρηξη: 15 νεκροί, 160 τραυματίες και φόβοι για τοξικό νέφος
Τραγικός κατάλογος που δεν αποκλείεται πάντως να αυξηθεί, καθώς τρεις πυροσβέστες αγνούνται και δεκάδες ακόμα άνθρωποι φέρονται παγιδευμένοι στα συντρίμμια των κτιρίων που έχουν ισοπεδωθεί.
Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 20:00 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας) στο εργοστάσιο λιπασμάτων κοντά στο Γουέικο του Τέξας, είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ή να προκληθούν ζημιές σε πολλά κτίρια, ανάμεσά τους ένα σχολείο και ένα γηροκομείο και να τραυματιστούν εκατοντάδες άνθρωποι, ανέφεραν οι αρχές.
Έν τω μεταξύ, σε εκκένωση της περιοχής προχώρησαν οι αρχές καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θα μπορούσε να σημειωθεί νέα έκρηξη. Περίπου 2.800 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ισχυρή μυρωδιά αμμωνίας ενώ υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση τοξικού νέφους.Σοκ στο Τέξας από ισχυρή έκρηξη: 15 νεκροί, 160 τραυματίες και φόβοι για τοξικό νέφος

Το Γουέστ, είναι μια κωμόπολη 2.700 κατοίκων, η οποία βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα νοτίως του Ντάλας και 32 χιλιόμετρα βορείως του Γουέικο.

"Η καταστροφή είναι μεγάλη. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Μοιάζει με πολεμική ζώνη με όλα αυτά τα συντρίμμια", δήλωσε σερίφης στην περιοχή.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του Τέξας δήλωσε ότι η έκρηξη έχει προκαλέσει πιθανότατα "εκατοντάδες θύματα" και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια, ωστόσο δε μίλησε για νεκρούς. Πρόσθεσε όμως ότι ένα γηροκομείο που βρίσκεται κοντά κατέρρευσε και ότι υπάρχουν παγιδευμένοι στα ερείπιά του.

Επισήμως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αναφορά στην αιτία της καταστροφής. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του Τέξας στο Γουέικο δήλωσε ότι την πρώτη έκρηξη ακολούθησαν δυο μικρότερες και ότι όλες προκλήθηκαν ύστερα από φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο. Πρόσθεσε ότι υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί μια δεξαμενή λιπασμάτων, η οποία είναι μέχρι στιγμής ανέπαφη και ότι οι αρχές εκκενώνουν την περιοχή γύρω από το εργοστάσιο.

Ο δήμαρχος Τόμι Μούσκα δήλωσε στο CNN ότι 60 με 70 σπίτια γύρω από το εργοστάσιο έχουν καταρρεύσει. Πυκνά σύννεφα καπνού έχουν καλύψει την περιοχή πάνω από το εργοστάσιο, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός WFAA του Ντάλας μετέδωσε εικόνες από ελικόπτερο που δείχνουν κατεστραμμένη μια περιοχή τριών οικοδομικών τετραγώνων.

Ιατρικό Κέντρο των Βαπτιστών στο Γουέικο ανέφερε ότι νοσηλεύονται εκεί 66 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά με τραύματα στα πόδια, εγκαύματα και κατάγματα.

http://grafida-sintikis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_691.html 

Αντιδράσεις από την επίθεση σε μετανάστες στη Μανωλάδα

Καταδικάζει το συμβάν σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος

“Εγκληματική, ρατσιστική πράξη” χαρακτηρίζει τους πυροβολισμούς σε βάρος εργαζομένων μεταναστών στη Μανωλάδα που διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα τους ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας άμεσα και επιτακτικά να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Αντιδράσεις από τα κόμματα για την επίθεση στη Μανωλάδα“Είναι η πολλοστή φορά που παρόμοια γεγονότα λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Μανωλάδας εις βάρος μεταναστών εργαζομένων, που εκτός από την ακραία εκμετάλλευση, υφίστανται και τη βία”, παρατηρεί σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
"Η απάνθρωπη επίθεση ενόπλων και οι τραυματισμοί διαμαρτυρόμενων καλλιεργητών στη Μανωλάδα, καταδικάζονται με τον πλέον απόλυτο τρόπο από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας", σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, προσθέτοντας: "Η πρωτοφανής και επονείδιστη αυτή ενέργεια είναι ξένη προς τα ήθη των Ελλήνων και η αντιμετώπισή της από τις αρμόδιες αρχές θα είναι άμεση και υποδειγματική".

Τα γεγονότα καταδικάζει απερίφραστα και το ΠΑΣΟΚ, που σε ανακοίνωση του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επισημαίνει τα εξής:

“Το περιστατικό ακραίας βίας στη Νέα Μανωλάδα πρέπει να κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές άμεσα. Σε μια εποχή έξαρσης του ρατσισμού το περιστατικό αυτό έχει σχέση και με την έλλειψη ελέγχου των συνθηκών εργασίας ελλήνων και αλλοδαπών ιδιαίτερα στο χώρο της αγροτικής παραγωγής. Από τα μεροκάματα της ντροπής του 2008 φτάσαμε σήμερα στους απλήρωτους εργαζόμενους και στη χρήση όπλων με τον κίνδυνο να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί άμεσα και να γίνει γνωστό πόσα εργόσημα πληρώθηκαν σε εργάτες γης στην περιοχή. Η απασχόληση αλλοδαπών πολιτών που δεν έχουν χαρτιά, εφόσον αποδειχτεί κάτι τέτοιο, γίνεται με ευθύνη των εργοδοτών και δεν αποτελεί άλλοθι, σύμφωνα με το νόμο, για τη μη καταβολή δεδουλευμένων και πολύ περισσότερο για την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας.

Η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων εργαζομένων λόγω της καταγωγής τους συνιστά σε κάθε περίπτωση ρατσιστική ενέργεια και πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως τέτοια”.

Την επίθεση καταδικάζει και το ΚΚΕ, που σημειώνει πως το περιστατικό παραπέμπει σε άλλες εποχές. Το σχετικό σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος αναφέρει τα εξής:

“Το ΚΚΕ καταδικάζει τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν μετανάστες, εργάτες γης, από μεγαλοϊδιοκτήτες γης και επιστάτες, στη Μανωλάδα Ηλείας, επειδή διεκδικούσαν το αυτονόητο, την καταβολή των δεδουλευμένων τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάνω από είκοσι τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο γεγονός συμβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή. Η κυβέρνηση και οι αρχές της περιοχής έχουν βαρύτατες ευθύνες για το σύγχρονο δουλεμπόριο και τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας των μεταναστών εργατών που οδηγεί σε φαινόμενα όπως η σημερινή εγκληματική επίθεση σε βάρος τους.

Το συγκεκριμένο γεγονός, όπου μεγαλοαφεντικά με τους μπράβους τους επιτίθενται σε εργάτες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, παραπέμπει σε άλλες εποχές και επιβεβαιώνει ότι η βαρβαρότητα είναι συνώνυμο του σημερινού συστήματος, του καπιταλισμού. Έλληνες και ξένοι εργάτες, ενωμένοι σαν μια γροθιά, πρέπει να αντιπαλέψουν αυτή τη βαρβαρότητα και το σύστημα που τη γεννά”.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική Αριστερά χαρακτηρίζει "ύβρι για τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του" το περιστατικό, και τονίζει τα εξής: "Η επίθεση εναντίον των εργαζομένων μεταναστών στη Μανωλάδα, οι οποίοι
διεκδίκησαν την καταβολή δεδουλευμένων για την εργασία τους, είναι εγκληματική πράξη για την οποία η δικαιοσύνη άμεσα και χωρίς καθυστέρηση πρέπει να επιληφθεί. Αποτελεί ύβρι για τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του αυτό που συνέβη. Η απόκρουση της βίας και του ρατσισμού είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας".

Από μέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η Σταυρούλα Ξουλίδου εξέφρασε τον αποτροπιασμό του κόμματος και την απερίφραστη καταδίκη του για το συμβάν.

"Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της καταγωγής τους συνιστά σε κάθε περίπτωση ρατσιστική ενέργεια", ξεκαθάρισε η κ. Ξουλίδου, και συμπλήρωσε: "Οι πρακτικές βίας και εξαθλίωσης εναντίον αλλοδαπών εργατών που παραπέμπουν σε εποχές και συνθήκες δουλεμπορίου, μακριά από κάθε έννοια ανθρωπισμού, δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Ελλάδα. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως το ύψιστο αγαθό της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτος και δεν μπορεί να καταστρατηγείται από καμία εργοδοτική αυθαιρεσία".

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η Χρυσή Αυγή, καταδικάζοντας το γεγονός, αλλά επιρρίπτοντας τις ευθύνες στο πολιτικό κατεστημένο και επαναλαμβάνοντας την πάγια άποψη του κόμματος για άμεση απέλαση όλων των λαθρομεταναστών.
Στην ανακοίνωσή της, η Χρυσή Αυγή αναφέρει:

"Η Χρυσή Αυγή καταδικάζει τα γεγονότα της Μανωλάδας και τους πυροβολισμούς κατά αλλοδαπών. Καταδικάζει επίσης όσους εντελώς παράνομα δίνουν δουλειά σε λαθρομετανάστες, στερώντας το ψωμί από χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Το πολιτικό κατεστημένο που μας οδήγησε στη σημερινή οικτρή κατάσταση, με εκατομμύρια λαθρομετανάστες να πλημμυρίζουν τη χώρα, είναι απολύτως υπεύθυνο για τα γεγονότα της Μανωλάδας. Ας μην παριστάνουν τους ευαίσθητους όλοι αυτοί που έφεραν τους ξένους παράνομα στη χώρα και ανέχονται μέχρι σήμερα τη μαύρη εργασία και την εκμετάλλευσή τους. Αριστεροί και δεξιοί πολιτικάντηδες, δήθεν ανθρωπιστές, είναι συνυπεύθυνοι και για το δουλεμπόριο των αλλοδαπών και για τα τεράστια προβλήματα που προξενούν οι λαθρομετανάστες στον ελληνικό λαό. Μόνο η Χρυσή Αυγή έχει ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα: Άμεση απέλαση όλων των λαθρομεταναστών! Οριστικό τέλος στην παράνομη εργασία των αλλοδαπών!".

Το συμβάν καταδίκασαν και οι Οικολόγοι Πράσινοι, μέσω του εκπροσώπου Τύπου τους, Θανάση Παπακωνσταντίνου, που δήλωσε: "Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταδικάζουμε τη ρατσιστική επίθεση κατά των εργαζομένων που διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα τους και καλούμε τις Αρχές να διερευνήσουν σε βάθος την όλη υπόθεση, αποδίδοντας Δικαιοσύνη, αλλά και ευθύνες σε εντεταλμένες υπηρεσίες και το προσωπικό τους για παραλείψεις ή και υποβοήθηση στην τέλεση εγκληματικών πράξεων. Αυτονόητο είναι η Πολιτεία να προστατέψει τους μετανάστες και τις μετανάστριες της περιοχής και να απενεργοποιήσει (ή και αποτρέψει) οποιαδήποτε διαδικασία άμεσης ή έμμεσης "απέλασης" τους (όπως κατά κόρο συνέβη στο παρελθόν), τουλάχιστον μέχρι την τελεσιδικία της όλης υπόθεσης".

http://grafida-sintikis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_7291.html