Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά: Αναπροσαρμογή προστίμων ΚΟΚΕρώτηση της Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά
ΣΤ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων - Βουλευτής Ν. Σερρών


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 8133/07.03.2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Θέμα:  Αναπροσαρμογή προστίμων ΚΟΚ

Ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου είναι το δικαίωμα στη μετακίνηση. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την μετακίνηση για να διεκπεραιώσει μια σειρά δραστηριοτήτων που στόχο έχουν να καλύψουν τις καθημερινές του ανάγκες , ενώ αυτές  έχουν σκοπό την εργασία, την αγορά και μεταφορά διαφόρων προϊόντων, την αναψυχή, την ιατρική περίθαλψη κλπ. Οι μετακινήσεις γίνονται με όλα τα δυνατά μέσα, και κύρια με οδικά, και απαιτούνται κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν τη σωστή και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) είναι το νομοθετικό κείμενο το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο συγκεκριμένων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία πραγματεύονται την ασφαλή και εύρυθμη κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων, δικύκλων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, πεζών και ζώων στους δρόμους της χώρας. Η καλή γνώση και η τήρηση των διατάξεων είναι απαραίτητη όχι μόνο για τους οδηγούς, αλλά και για όλους τους χρήστες των οδών, αφού η ασφάλεια επηρεάζεται από τη συμπεριφορά όλων μας. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν είναι ένα απλό κείμενο αλλά κανόνας ζωής, διότι η τήρηση των διατάξεών του επιβάλλεται επί της ουσίας για την προστασία της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης.
Στον  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί ή αν είναι δυνατόν να εκμηδενιστεί η συνεισφορά του ανθρώπου πρωτευόντως και του οχήματος και της οδού δευτερευόντως στην πρόκληση οδικών τροχαίων ατυχημάτων, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την οδική ασφάλεια.
Όλες οι παρεμβάσεις – τροποποιήσεις αποσκοπούσαν στην απλούστευση των προβλεπομένων διαδικασιών, με την αποποινικοποίηση της πλειονότητας των πταισματικών καθώς και ορισμένων πλημμεληματικών παραβάσεων, βοηθώντας τη καλύτερη εφαρμογή του, στον εξορθολογισμό των ποινών, με τη θέσπιση κανόνων αντιμετώπισης της παραβατικότητας με ιδιαίτερο αποτρεπτικό χαρακτήρα, ειδικά για τις παραβάσεις εκείνες που θέτουν σε κίνδυνο της ανθρώπινη ζωή αλλά και τον εκσυγχρονισμό συγκεκριμένων διατάξεων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες σήμερα ανάγκες.
Πρόσφατα τέθηκαν  νέοι στόχοι , που έχουν να κάνουν με την παρακίνηση των οδηγών και πεζών, σε μέτρα, ενέργειες και πρωτοβουλίες, μείωσης των αιτιών πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και συνειδητοποίησης της προοπτικής σημαντικών διοικητικών κυρώσεων στέρησης του δικαιώματος οδήγησης οχημάτων αλλά και η κωδικοποίηση των διατάξεων (κυρίως των ποινικών κυρώσεων) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απομνημόνευση και συνειδητοποίηση των πολιτών γύρω από τις κυρώσεις , που θα υφίστανται, για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και κυρίως για παραβάσεις που τους καθιστούν υπαίτιους τροχαίων ατυχημάτων με σοβαρούς τραυματισμούς ή θανάτους.
Στη βάση όλων αυτών έγινε μια μείωση των προστίμων σε δευτερεύουσας σημασίας παραβάσεις (ελεγχόμενη στάθμευση, παράνομη στάθμευση, κλπ),  που συνήθως βεβαιώνονται εύκολα και αποτελούν στοιχεία εισπρακτικού χαρακτήρα, αλλά και αύξηση στις παραβάσεις αυτές που προκαλούν συνήθως τροχαία ατυχήματα ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
Σήμερα όμως που η χώρα διέρχεται μια σοβαρή περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου σχεδόν κάθε οικογένεια έχει έναν τουλάχιστο άνεργο, οι αμοιβές των εργαζομένων είναι πενιχρές και συνεχώς συμπιέζονται προς τα κάτω και οι πολίτες γενικότερα αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμα και στις βασικές τους υποχρεώσεις. Το όλο θέμα που αφορά τη φιλοσοφία της επιβολής των προστίμων θα πρέπει να αναθεωρηθεί και πιθανά να αναπροσαρμοστεί στα νέα οικονομικά δεδομένα.
Τα αρμόδια όργανα καλούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις και επιβάλλουν εξοντωτικές διοικητικές και οικονομικές ποινές στους οδηγούς οχημάτων. Επιχειρήσεις που κινούνται στο όριο της επιβίωσής τους, πλήττονται από την ακινητοποίηση των οχημάτων τους, επαγγελματίες οδηγοί μένουν άνεργοι επειδή αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης τους και αποδεδειγμένα στους περισσότερους στους οποίους επιβάλλονται πρόστιμα αδυνατούν να καταβάλουν τα υπέρογκα ποσά.
Με δεδομένο , ότι είναι απόλυτα κατανοητή η φιλοσοφία του Κ.Ο.Κ. και αποδεκτή, είναι περιττό να τονισθεί,  ότι τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας στο να ικανοποιήσουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί από υπερκείμενες αρχές έχουν φθάσει σε σημείο να ξεπερνούν τα όρια και το πνεύμα του νόμου, που αφορά κύρια στην αποτροπή παραβάσεων. Καταστρατηγούν  και μετατρέπουν τις αποφάσεις τους σε καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα, δημιουργώντας συνθήκες αγανάκτησης και οργής των πολιτών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 Αν είναι στις προθέσεις σας η αναθεώρηση των ποινών , ειδικά σε δευτερευούσης σημασίας παραβάσεις , λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά οικονομικά δεδομένα  (μείωση μισθών των εργαζομένων).
Αν κρίνετε , ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα όρια  που έχουν τεθεί στην εξέταση των ενστάσεων των πολιτών και να επανακαθοριστεί η στάση των Τμημάτων Τροχαίας των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία , έχει παρατηρηθεί αδυναμία των πολιτών να εκπληρώσουν – καταβάλουν τα διοικητικά πρόστιμα που τους έχουν βεβαιωθεί , και αν ναι , ποιες είναι οι σκέψεις σας για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού κοινωνικού ζητήματος;
Αν συμφωνείτε με τη φιλοσοφία επιβολής ποινών σε κύριας σημασίας παραβάσεις , όπως συμβαίνει σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα (Δανία),  σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται υπόψη και τα εισοδήματα του παραβάτη στο ύψος της επιβολής της ποινής (οικονομικό μέρος) από τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013
                                                                                                                                       Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ’  Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών