Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Στη δημοσιότητα το κείμενο συμφωνίας των τριών πολιτικών αρχηγών

Στη δημοσιότητα δόθηκε το κείμενο συμφωνίας μεταξύ των τριών πολιτικών Αρχηγών που συμμετέχουν στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα επιτελεία των 3 κομμάτων το πρόγραμμα έχει φτιαχτεί σε ορίζοντας 4ετίας κάτι που δείχνει τον προσανατολισμό αλλά και την αισιοδοξία για παράταση στην εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος.

Τα σημαντικότερα σημεία αποτελούν η αλλαγή δυσμενών όρων της δανειακής σύμβασης, οι αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, οι πρωτοβουλίες για την παράνομη μετανάστευση με διατήρηση του νόμου Ραγκούση και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες εκτός Μνημονίου.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για συνέχιση της «προσπάθειας συνεννόησης» σε όποιο ζητήματα δεν προχώρησε ακόμη ο διάλογος».

Ολόκληρο το κείμενο:

Η κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης που θα δημιουργηθεί με τη στήριξη των τριών κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) θα έχει πλήρεις αρμοδιότητες και χρονικό ορίζοντα όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει την κρίση, να ανοίξει το δρόμο της Ανάπτυξης και να αναθεωρήσει όρους της Δανειακής Σύμβασης (Μνημονίου), χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, ούτε την παραμονή της στο ευρώ.

Και, ασφαλώς, χωρίς να αμφισβητήσει τους αυτονόητους στόχους μηδενισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος, ελέγχου του χρέους και εφαρμογής των διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα.

Στόχος επίσης είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για να βγει οριστικά η χώρα από την κρίση, καθώς κι από την ανάγκη εξάρτησης από δανειακές συμβάσεις στο μέλλον.

Η νέα κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης θα είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή, λειτουργική και επιτελικού χαρακτήρα.

Δεν θα αποτελείται από «φέουδα» κομματικών επιρροών, θα λειτουργεί ενιαία, θα στηρίζεται στην διαφάνεια, στις προγραμματικές συμφωνίες των κομμάτων που την στηρίζουν και στη στελέχωση όλου του διοικητικού μηχανισμού με αξιοκρατικά κριτήρια.

Επίσης, θα στηρίζεται στην ευελιξία, ώστε επί μέρους διαφωνίες που μπορεί να υπάρξουν, να μην αναστέλλουν ούτε το έργο της ούτε τη συναίνεση που είναι απαραίτητη για τη συνέχιση του έργου της.

Τέλος, με πρωτοβουλία της νέας κυβέρνησης και του Προεδρείου της Βουλής, θα αλλάξει ο Κανονισμός Λειτουργίας της, ώστε να προσαρμοστεί η άσκηση νομοθετικού έργου και ο Κοινοβουλευτικός έλεγχος στις νέες συνθήκες των κυβερνήσεων συνεργασίας. Έτσι θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος του Κοινοβουλίου.

Βάση της νέας κυβέρνησης συνεργασίας είναι η σύγκλιση απόψεων που υπήρξε και καταγράφηκε στα εξής ζητήματα, ευρύτερων κατευθύνσεων και άμεσης πολιτικής προτεραιότητας, χωρισμένα στα εξής κεφάλαια-κατηγορίες:

Ζητήματα αναθεώρησης όρων της Δανειακής σύμβασης.

Ζητήματα Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης, Κοινωνικής Προστασίας και πολιτικών που δεν συνδέονται με το Μνημόνιο.

Άμεσες οικονομικές προτεραιότητες

Συμφωνία για αλλαγές στο πολιτικό σύστημα της χώρας και στο κράτος.

Μέτρα για Ασφάλεια και Παράνομη μετανάστευση.

Ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Α. Ζητήματα για Αναθεώρηση δανειακής σύμβασης:

1. Παράταση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δύο τουλάχιστον χρόνια. Ο δημοσιονομικός στόχος για το τέλος της περιόδου προσαρμογής κατανέμεται σε περισσότερα οικονομικά έτη, για τη στήριξη της ζήτησης, της ανάπτυξης, της απασχόλησης. Έτσι, ο τελικός δημοσιονομικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επί πλέον περικοπή μισθών και συντάξεων ή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά με την περιστολή της σπατάλης και την στοχευμένη καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, καθώς και μέσα από τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2. Η συλλογική αυτονομία και η ισχύς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας επανέρχεται στο επίπεδο που προσδιορίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, σύμφωνα με το οποίο το ύψος του μισθού στον ιδιωτικό τομέα συμφωνείται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτό περιλαμβάνει και την ρύθμιση του κατώτατου μισθού που προβλέπεται στη ρύθμιση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

3. Αποκατάσταση αδικιών (χαμηλοσυνταξιούχοι, πολυτεκνικά επιδόματα κλπ.) με άμεσα δημοσιονομικά ισοδύναμα.

4. Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσων φορολογουμένων για φέτος, ώστε να μην ξεπερνούν το 25% του εισοδήματός τους (τα υπόλοιπα σε δύο ετήσιες δόσεις).

5. Επέκταση του επιδόματος ανεργίας
για ένα ακόμα χρόνο (1+1) από κοινοτικούς πόρους.

6. Επέκταση του επιδόματος ανεργίας και σε μη μισθωτούς (αυτο-απασχολούμενους, επιτηδευματίες κλπ.) που έχασαν τις δουλειές τους, εφ’ όσον πληρούν εισοδηματικά κριτήρια (επίσης από κοινοτικούς πόρους).

7. Σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου ορίου στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους στα πλαίσια του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα για τους μισθωτούς (συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων έργου που υποκρύπτουν συμβάσεις εργασίας) και τους συνταξιούχους.

8. Μείωση των εξής φορολογικών συντελεστών:

- ΦΠΑ για την εστίαση στην προηγούμενη κλίμακα.

- ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σε χαμηλά κλιμάκια.

9. Όχι απολύσεις στο δημόσιο.

10. Αντικατάσταση του Ειδικού Τέλους Ακινήτων και όλων των φόρων επί της Ακίνητης Περιουσίας με ενιαίο προοδευτικό φόρο.

11. Αγροτική Τράπεζα: Επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανσή της. Διαφύλαξη του χαρτοφυλακίου υποθηκών αγροτικής γης.
Γενική επιδίωξη, όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι.

Β. Ζητήματα Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης, Κοινωνικής Προστασίας και πολιτικών που δεν συνδέονται με το Μνημόνιο

1. Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας με νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο. Επανακαθορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στους κρίσιμους και συμπληρωματικούς τομείς (αγροτική παραγωγή, τρόφιμα, μεταποίηση καινοτομία), αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων ( ενέργεια, τουρισμός, ορυκτός πλούτος, ναυτιλία). Ενίσχυση της Περιφερειακής διάστασης της ανάπτυξης και δημιουργία τοπικών συμφωνιών (με έμφαση στο τρίπτυχο ελληνικά προϊόντα- τουρισμός – πολιτισμός).

2. Αξιοποίηση κάθε επενδυτικού πόρου και δυνατότητας με την απελευθέρωση των μεγάλων έργων του ΕΣΠΑ, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αποδέσμευση και αξιοποίηση (και όχι εκποίηση) της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (τίτλοι, χρήσεις γης συντελεστές δόμησης, μορφές χρηματοοικονομικής εκμετάλλευσης). Ο χωροταξικός σχεδιασμός θα εναρμονίζει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Παράλληλα διεκδίκηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών πόρων σε εφαρμογή των διακηρύξεων του Συμβουλίου Κορυφής της Ε.Ε. Σύνδεση στρατηγικών παρεμβάσεων με τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας με υψηλό εισοδηματικό πολλαπλασιαστή.

3. Διεκδίκηση του μέγιστου δυνατού προϋπολογισμού για τη νέα ΚΑΠ και δίκαιη κατανομή πόρων προσανατολισμένη στην αγροτική παραγωγή με προτεραιότητα τη κτηνοτροφία και τα τρόφιμα.

-Πρώτος στόχος η μετατροπή του αρνητικού ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών στον αγροτικό τομέα σε θετικό.

-Αξιοποίηση του ρεύματος επιστροφής στην ύπαιθρο με παροχή κινήτρων, με παραχώρηση γης σε νέους αγρότες αλλά και ενεργούς αγρότες και συνεταιρισμούς

-Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών και εγγυοδοτικών μέσων.

-Ίδρυση Ταμείου Ενίσχυσης Αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων.

-Παρεμβάσεις στο κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, με στόχο την προστασία του παραγωγού και του καταναλωτή.

-Λειτουργία Δημοπρατηρίων, συμβατικών και ηλεκτρονικών κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια.

-Ενίσχυση της συμβολαιακής γεωργίας

-Θέσπιση του «αγροτικού πετρελαίου» με τη δημιουργία κάρτας αγρότη.

-Εκσυγχρονισμός και εξυγίανση των συνεταιρισμών.

4. Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

-Ενεργοποίηση των Κοινοτικών Προγραμμάτων.

-Ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά μετά από την ανακεφαλαιοποιηση των τραπεζών με διάφορους πρόσφορους τρόπους: Ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης μέσω του Ενιαίου Ταμείου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, του «εργαλείου ρευστότητας», της αποκλιμάκωση επιτοκίων χορηγήσεων κλπ.

-Αναμόρφωση των κανόνων του «Τειρεσία», προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης.

Επίσπευση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Εφαρμογή της αρχής συμψηφισμού οφειλών από και προς το Δημόσιο. Αναστολή κάθε προστίμου και διακανονισμός, όταν υπάρχει χρέος του Δημοσίου.

5. Αποκατάσταση του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών ταμείων με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και πόρους δημόσιας περιουσίας. Εφαρμογή της χρηματοοικονομικής πρότασης που έχει γίνει δεκτή και από τους ομολογιούχους-φυσικά πρόσωπα και από το Λογιστήριο του κράτους.

6. Άμεση προτεραιότητα έχουν και πρόσθετα μέτρα κοινωνικής προστασίας για πολίτες και νοικοκυριά

-Για όλους καθολική υγειονομική προστασία χωρίς προϋποθέσεις (ένσημα, χρόνος ασφάλισης)

-Για τους ανέργους, ιδιαίτερα τους νέους, αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας (αυτεπιστασία Δήμων, προγράμματα κατάρτισης, θεσμοί κοινωνικής μέριμνας)

-Για τους δανειολήπτες εφαρμογή της ρύθμισης ότι: «η δόση δεν ξεπερνά το 30% του μηνιαίου εισοδήματος», με την εξαίρεση των υψηλών εισοδημάτων. Επέκταση της ρύθμισης σε ατομικές μικρές επιχειρήσεις.

-Για τα νοικοκυριά, καταπολέμηση της ακρίβειας με κάθε πρόσφορο μέτρο: σπάσιμο των καρτέλ, έλεγχος ενδο-ομιλικών συναλλαγών κλπ.

-Για τα ΑΜΕΑ ενίσχυση επιδομάτων από κοινοτικούς πόρους. Ενοποίηση και εξορθολογισμός επιδομάτων – ουσιαστικός έλεγχος.

Γ. Άμεσες οικονομικές προτεραιότητες

1. Νέο Φορολογικό Σύστημα:

-Με ευρεία συναίνεση και σταθερότητα για το επόμενα δέκα χρόνια.

-Με θέσπιση περιουσιολογίου και «πόθεν έσχες».

-Με δίκαιη και αναλογική κατανομή των φόρων

-Με διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ταυτόχρονα με τη σταδιακή μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, πάταξη της φοροδιαφυγής και της παρα-οικονομίας.

-Με μείωση των έμμεσων φόρων, συντελεστών ΦΠΑ κλπ.

-Με οριστική κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αντικατάσταση τους από απλούς κανόνες απεικόνισης συναλλαγών.

2. Αποκρατικοποιήσεις:

-Διαδικασία αποκρατικοποιήσεων – εγγυήσεις διαφάνειας.

-Σύνδεση με την ανάπτυξη και όχι μόνο με εισπρακτικούς στόχους.

-Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις ρυθμιστικές αρχές

Διατήρηση της κυριότητας του κράτους στα δίκτυα και αξιοποίηση του θεσμού των συμβάσεων παραχώρησης για βασικές υποδομές.

-Επίσπευση με άμεσες ενέργειες, κυρίως των περιπτώσεων όπου η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα συνδέεται με επενδύσεις σε υποδομές και θέσεις εργασίας. Π.χ. λειτουργικό έργο ΟΣΕ.

3. Κατάργηση – συγχώνευση δημοσίων οργανισμών και φορέων:

Στόχος να μη γίνουν απολύσεις μόνιμου προσωπικού, αλλά σοβαρές οικονομίες από μη μισθολογικό λειτουργικό κόστος και μείωση γραφειοκρατίας.

4. Δημόσια Υγεία:

Επείγοντα μέτρα για αποκατάσταση ομαλού εφοδιασμού νοσοκομείων και ασθενών σε φάρμακα, αποκατάσταση λειτουργίας ΕΟΠΥΥ. Ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου. Συνέχιση μείωσης της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης.

5. Άμεσα μέτρα καταπολέμησης σπατάλης και διαφθοράς (εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών και διαχείρισης υλικού).

Δ1.Συμφωνία για αλλαγές-εξυγίανση στο πολιτικό σύστημα και αναδιοργάνωση του κράτους – δημόσιας διοίκησης.

Η ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος και η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προώθηση ενός προγράμματος αλλαγών στη χώρα . Προτεραιότητες είναι:

α) Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος

-Ψήφιση νόμου για αναδρομικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων όσων διετέλεσαν αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί, υφυπουργοί, Γ.Γ Υπουργείων, ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα από το 1974 μέχρι σήμερα. Ο νόμος να προβλέπει και να εξασφαλίζει διοικητικά την επιβολή ποινών και τη δήμευση περιουσιών για όσους τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν δικαιολογούνται από τα νόμιμα εισοδήματά τους.

-Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για ευθύνη υπουργών και υπαγωγή των περιπτώσεων οικονομικών εγκλημάτων υπουργών στις διατάξεις του νόμου για τους καταχραστές του Δημοσίου και της καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

-Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας για τα θέματα που δεν έχουν σχέση με την πολιτική δραστηριότητα.

-Υποστήριξη του έργου του βουλευτή χωρίς προνόμια και ατέλειες. Κατάργηση της αποζημίωσης για συμμετοχή στις επιτροπές της Βουλής.

-Ορισμός πλαφόν στο συνολικό ποσό που λαμβάνουν από συνταξιοδοτικά ταμεία οι βουλευτές. Για τους νεοεισερχόμενους βουλευτές κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης και συνταξιοδότηση μόνον από τον ασφαλιστικό τους φορέα, όπως ο κάθε πολίτης, και εφόσον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

-Επανεξέταση όρων και προϋποθέσεων για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Μείωση της επιχορήγησης των πολιτικών κομμάτων. Πλήρης έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών από ανεξάρτητο θεσμικό όργανο.

-Δραστικός περιορισμός του αριθμού των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των υπουργών, Γενικών Γραμματέων και βουλευτών.

-Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τα ζητήματα των ΜΜΕ και τις αδειοδοτήσεις. Δημόσια τηλεόραση ανεξάρτητη, που θα ελέγχεται και θα λογοδοτεί στην Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, η οποία θα διορίζει και τα εκτελεστικά όργανα της διοίκησής της. Διαφανής οικονομική διαχείριση και εξασφάλιση της διάθεσης τυχόν πλεονασμάτων από τις χρήσεις στην παραγωγή ελληνικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

-Μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη: Βελτιώσεις για ταχύτερη απονομή. Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Κωδικοποίηση του δικαίου. Απεμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας από την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης και κατοχύρωση του Αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων.

--Συνολική στρατηγική για χτύπημα γραφειοκρατίας

--Συνολική στρατηγική για χτύπημα φοροδιαφυγής.
-- Συνολική στρατηγική για την Ενέργεια και τη διαχείριση Υδάτινων πόρων (ρυθμιστικό πλαίσιο, ρυθμιστικές αρχές και μακροχρόνιος προγραμματισμός)

β) Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης

-Αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας Κυβέρνησης και υπουργείων: Κεντρικός διυπουργικός συντονισμός των καθημερινών οριζόντιων αποφάσεων. Ενίσχυση της επιτελικότητας, του συντονισμού και του ελέγχου της εφαρμογής δημοσίων πολιτικών.

-Ενίσχυση της αυτοτέλειας της δημόσιας διοίκησης από τις πολιτικές αλλαγές: Δραστική μείωση του αριθμού των γενικών διευθύνσεων και ορισμός γενικών διευθυντών με 5ετή θητεία και μισθό ίσο με του Γενικού γραμματέα.

-Περιορισμός της πολυνομίας και εξάλειψη της σύγκρουσης νομοθετημάτων. Πάταξη της διαφθοράς μέσω της ενίσχυσης πρακτικών διαφάνειας και νομοθέτησης νέου αυστηρότερου πειθαρχικού δίκαιου και κυρίως εφαρμογή του στην πράξη.

-Αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες προαγωγής. Διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης υπηρεσιών και προσωπικού. Θεσμοθέτηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Σύνδεση του προϋπολογισμού που δίδεται σε κάθε δημόσια υπηρεσία με τους στόχους και την απόδοση.

-Οργανωτικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός.

Δ2. Για Παράνομη μετανάστευση και Ασφάλεια:

1.Αναβάθμιση φύλαξης συνόρων.

2. Αναβάθμιση αρμοδιοτήτων-δικαιοδοσιών FRONTEX

3. Πρωτοβουλία σε Ευρώπη (και με πυρήνα τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου) για:

-- αλλαγή Συμφωνίας Δουβλίνου-ΙΙ

-- και κοινή πολιτική επαναπατρισμού.

4. Διασπορά των παράνομων μεταναστών σε κέντρα φιλοξενίας ως τον επαναπατρισμό τους.

5. Επιτάχυνση εξέτασης των αιτήσεων ασύλου.

6. Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για απόδοση Ιθαγένειας σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εξελίξεις και σε αντιστοίχηση με τα ισχύοντα σε ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοια προβλήματα (Ευρωπαϊκός Νότος).

7. Επιλογή υψίστης κυβερνητικής προτεραιότητας η ασφάλεια του πολίτη. Με τις απαραίτητες προσαρμογές νομικού, επιχειρησιακού και σωφρονιστικού πλαισίου, ώστε να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και να σταματήσει η ατιμωρησία. Βασική αρχή η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και η πεποίθηση ότι η ίδια η Ασφάλεια είναι κι αυτή ουσιώδες δικαίωμα των πολίτη και υποχρέωση της δημοκρατικής πολιτείας. Μόνο έτσι θα ελεγχθούν και τα κρούσματα αυτοδικίας.

Ε. Ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής

1. Συστηματική προετοιμασία για ανακήρυξη ΑΟΖ στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς πρακτικής, ώστε να επισπευσθεί η εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου.

2. Ενεργός προώθηση κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για όλα τα περιφερειακά ζητήματα του Ευρωπαϊκού Νότου.

3. Ενίσχυση όλων των παραδοσιακών συμμαχιών της Ελλάδας και αναζήτηση νέων περιφερειακών ερεισμάτων για την κατοχύρωση-προώθηση εθνικών συμφερόντων. Η ενεργός διπλωματία είναι απαραίτητη εν όψει και των εξελίξεων σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα παραδοσιακά επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονιάς με όλο τον περίγυρό της.

4. Αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως σταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή της.

Τελική παρατήρηση: Πέρα από την συναίνεση που σημειώθηκε σε όλα τα παραπάνω, υπάρχουν και ζητήματα στα οποία δεν προχώρησε ακόμα ο διάλογος. Στα ζητήματα αυτά και σε άλλα που θα προκύψουν στο μέλλον, θα συνεχιστεί η προσπάθεια συνεννόησης, ώστε η συναινετική βάση της νέας διακυβέρνησης να ενισχύεται συνεχώς.

 STAR.GR


Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι: 
 

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης 21.6.12 http://political-ethics-for-the-national-int.blogspot.gr/2012/06/21612.html Ανακοινώθηκε η σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Αναλυτικά:Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση
Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης 21.6.12Ανακοινώθηκε η σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Αναλυτικά:
Πρωθυπουργός: Αντώνης Σαμαράς
Υπουργός Επικρατείας: Δημήτρης Σταμάτης
Κυβερνητικός εκπρόσωπος: Σίμος Κεδίκογλου
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργός: Αντώνης Μανιτάκης
Υφυπουργός: Μανούσος Βολουδάκης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Ευριπίδης Στυλιανίδης
Υφυπουργός: Χαράλαμπος Αθανασίου
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Βασίλης Ράπανος
Αναπληρωτής υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας
Αναπληρωτής υπουργός: Γιώργος Μαυραγάνης
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Δημήτρης Αβραμόπουλος
Υφυπουργός: Δημήτρης Κούρκουλας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Πάνος Παναγιωτόπουλος
Υφυπουργός: Παναγιώτης Καράμπελας
Υφυπουργός: Δημήτριος Ελευσινιώτης
Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεταφορών, Δικτύων
Υπουργός: Κωστής Χατζηδάκης
Υφυπουργός: Θανάσης Σκορδάς
Υφυπουργός: Σταύρος Καλογιάννης
Υφυπουργός: Νότης Μηταράκης
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Υπουργός: Κώστας Μουσουρούλης
Υφυπουργός: Γιώργος Βερνίκος
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργός: Ευάγγελος Λιβιεράτος
Αναπληρωτής υπουργός: Σταύρος Καλαφάτης
Υφυπουργός: Ασημάκης Παπαγεωργίου
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
Υπουργός: Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
Αναπληρωτής υπουργός: Κώστας Τζαβάρας
Υφυπουργός: Θεόδωρος Παπαθεοδώρου
Υφυπουργός Αθλητισμού: Γιάννης Ιωαννίδης
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργός: Γιάννης Βρούτσης
Υφυπουργός: Νίκος Νικολόπουλος
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Ανδρέας Λυκουρέντζος
Υφυπουργός: Μάριος Σαλμάς
Υφυπουργός: Φωτεινή Σκοπούλη
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Αθανάσιος Τσαυτάρης
Αναπληρώτης υπουργός: Μάξιμος Χαρακόπουλος
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης
Υπουργός: Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργός: Αντώνης Ρουπακιώτης
Υφυπουργός: Κώστας Καραγκούνης
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης
Υπουργός Θεόδωρος Καράογλου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Η ΝΔ για την αγροτική ανάπτυξη και τους νέους αγρότες


ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς, μετά τη συνάντηση με τον υπηρεσιακό Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μαραβέγια, για θέματα της Κ.Α.Π., έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Οι προτάσεις της Commission για τη νέα ΚΑΠ, αποτελούν για εμάς μια μεγάλη πρόκληση. Πρόκληση για να χαράξουμε μια νέα εθνική στρατηγική για την ελληνική γεωργία, με ορίζοντα το 2020.
Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες, οι οποίες θα αποτελέσουν ασφαλή οδηγό τόσο κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης, όσο και της εφαρμογής του μελλοντικού ρυθμιστικού πλαισίου της ΚΑΠ.
Στοιχεία όπως:
·        ο ορισμός του “ενεργού αγρότη”,
·        ο προσδιορισμός των περιφερειών της χώρας για την κατανομή των αμέσων ενισχύσεων και τα περιφερειακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης,
·        τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα,
·        οι προαιρετικές άμεσες ενισχύσεις,
·        το “πρασίνισμα” των επιδοτήσεων και η βελτίωση των προϋποθέσεων εφαρμογής τους στην ελληνική γεωργία,
είναι τα βασικά θέματα που μας απασχολούν την περίοδο αυτή ως Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται για υποχρεώσεις της χώρας, που οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να καταθέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ.
Η αγροτική ανάπτυξη είναι απόλυτη προτεραιότητα μιας στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί έχει πολλαπλασιαστική προστιθέμενη αξία, τόσο στην παραγωγή νέου πλούτου, όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στόχος, η ελληνική γεωργία να ξεπεράσει τις παθογένειες του παρελθόντος και η αγροτική μας οικονομία να καταστεί βιώσιμη, ελκυστική και ανταγωνιστική.  
Και κάτι τελευταίο: Η χώρα πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη γιατί η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρώπη θα σήμαινε απώλεια 3,5 δις. το χρόνο, όπως επίσης απώλεια όλων των ενισχύσεων των υποδομών και των επενδύσεων για τους αγρότες μας».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στους Νέους Αγρότες και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι Νέοι Αγρότες είναι το αίμα που χρειάζεται επειγόντως η γερασμένη γεωργία μας. Είναι το μέλλον της αγροτιάς και κατ’ επέκταση η ελπίδα για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
Για τα παιδιά αυτά, τους Νέους Αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών, η Νέα Δημοκρατία προτείνει μια δέσμη μέτρων εφικτών, κοστολογημένων και συμβατών με τη νέα ΚΑΠ 2014 – 2020.

1.      Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων της νέας ΚΑΠθα επιδιώξουμε την αύξηση της ενίσχυσης των Νέων Αγροτών για τα πρώτα πέντε χρόνια της γεωργικής τους δραστηριότητας, με ποσά από 40 εκατ. μέχρι 80 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 2% (σημερινό πλαφόν) έως 4% του δημοσιονομικού φακέλου (2 δις) με κριτήρια που θα καθορίζονται σε εθνικό και όχι ευρωπαϊκό επίπεδο.
2.      Προωθούμε την εγκατάσταση χιλιάδων Νέων Αγροτών στην επόμενη προγραμματική περίοδο παρέχοντας πρίμ πρώτης εγκατάστασης μέχρι 50.000 ευρώ, κατοχυρώνοντας παράλληλα ικανοποιητικό αριθμό δικαιωμάτων για τους ίδιους. Παράλληλα, στα Σχέδια Βελτίωσης αυξάνουμε το ποσοστό της επιλέξιμης δαπάνης για έξοδα αδείας πρώτης κατοικίας και έξοδα αδείας αγροτικής εκμετάλλευσης κατά 10%.
3.      Θα στηρίξουμε την ηλικιακή ομάδα των 40 – 50 ετών, που επιστρέφουν στη γεωργία λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα, με τη διεκδίκηση και αξιοποίηση μέχρι 1% του δημοσιονομικού φακέλου (2 δις) δηλαδή περίπου 20 εκατ. ευρώ.
4.      Οι παραπάνω προτάσεις μας, σε συνδυασμό με την κατά προτεραιότητα άμεση πρόσβαση στα αναπτυξιακά μέτρα του Δεύτερου Πυλώνα της ΚΑΠ, δηλαδή, μικρά επιχειρησιακά προγράμματα έως 70.000 ευρώ (Leader, αγροτοπεριβαντολογικά, σχέδια βελτίωσης, οικοτεχνία κλπ), θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την εγκατάσταση Νέων Αγροτών στη γεωργία και τη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα σε προβληματικές περιοχές της χώρας μας που κινδυνεύουν από πλήρη εγκατάλειψη και αφανισμό».

 Πηγή: http://www.nd.gr/web//guest/press/-/journal_content/56_INSTANCE_c6UH/36615/1010852 

 
Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ: Του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΚΑΤΣΑΡΟΥΔε θέλω να… χτυπήσω κάποιον που πονά
Θέλω να κερδίσω άλλη εντολή
Θέλω να ανοίξει πάλι η Βουλή
Χάνονται τα λόγια
Γίνονται οργή
Χάνονται οι κάλπες
Κόμματα πολλά
Πέσαμε και πάλι κάπου στα τυφλά

Ύστερα από λίγο
Χάνομαι στον ύπνο
Νιώθω προδομένος
Από κάποιο δείπνο
Ίσως γιατί άλλοι πήραν το ψητό
Κι έφεραν σ εμένα το λογαριασμό
Χάνομαι στα λόγια
Μπλέκομαι στα ψέματα
Και κρυφοκοιτάζω
Απειλές και βλέμματα

 
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
                                   Ιδρυτικό μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας

                                          Ταχ. Δ/νση: Λιβαδιά Σερρών, Τ.Κ. 62055

            Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2327110024 & 6976915473     
Φαξ: 2327110024
Ταχ. Δ/νση: Λιβαδιά Σερρών, Τ.Κ. 62055
               Ιστότοπος:YouTube:
               Το κανάλι του χρήστη christos411970
Profile on Face book!
Χρήστος Α. Κατσαρός

Linkedin: Χρήστος Κατσαρός

twitter: Christos A. Katsaros

@Chris_Sintiki https://twitter.com/#!/Chris_Sintiki 


Panoramio: Χρήστος Α. Κατσαρός

Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι: 
 
Από Θάρρος Τόλμη Αλήθεια , Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012 στις 8:37 μ.μ. http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=281829158581857


Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.


Η λογική της Κάλπης


Του Dr. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΔΡΟΓΙΔΗ
 
Η
 επιστροφή στην κάλπη αποτελεί ένα γρίφο για γερά νεύρα, η αντιμνημονιακή ψήφος της 6ης Μαΐου, έκανε τα κόμματα να κάνουν ένα βήμα κοντά στη διαπραγμάτευση και τους  Ευρωπαίους να γίνονται πιο διαλλακτικοί. Η ψήφος της 17ης Ιουνίου είναι πιο καθοριστική, όχι γιατί δεχόμαστε την τρομολαγνία των αντίπαλων πλευρών, αλλά γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την πολιτική φυσιογνωμία της χώρας.
   Ανάλογα με τους πολιτικούς συσχετισμούς της επόμενης Βουλής θα φανεί η αποφασιστικότητα του κόσμου, και η ανεξαρτησία του εκλογικού σώματος. Το δίπολο Ν. Δ.  &   ΣΥ.ΡΙΖ.Α δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα εκλογικό δίδυμο που παγιδεύει εύκολα το εκλογικό σώμα. Περνά μέσα από τη λογική του άσπρου / μαύρου που ονομάζεται αντίπαλο δέος. Η Ευρώπη κι ο κόσμος όλος βλέπει τις χώρες του Νότου να απειλούνται από την αδηφάγα λογική του οικονομικού Βορρά.
   Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι βαθύτερο και έχει κοινωνικόοικονομικό αλλά και αξιακό περιεχόμενο. Ανάλογα με το θάρρος και την οξυδέρκεια που έχουν οι ηγεσίες της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς θα κληθούν να εφαρμόσουν τη λαϊκή εντολή. Μόνο που αν αντιληφθούν λάθος το μήνυμα της Κάλπης δε θα φταίει το εκλογικό σώμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν εκβιάζεται, γιατί μοιάζει με το χρησμό της Πυθίας πριν από τη μάχη, το ζήτημα είναι αν οι κοινοβουλευτικοί ηγέτες θα το εισπράξουν ή θα αρνηθούν τη λαϊκή εντολή.
   Στην πραγματικότητα, και οι εκλογές της 6ης Μαΐου έδωσαν κυβέρνηση, όπως θα δώσουν και οι εκλογές της 17ης Ιουνίου. Η πρώτη χάθηκε μέσα σε πολιτικούς τακτικισμούς, η δεύτερη εντολή δεν ξέρουμε τι θα φέρει, ούτε πως θα την ερμηνεύσουν οι πολιτικοί ηγέτες. Αν πάλι δεν είναι σε θέση να τη διαβάσουν, θα πρέπει να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν.
   Η λογική της Κάλπης είναι πάντα ξεκάθαρη και η εντολή θα είναι πολύ συγκεκριμένη, το ζήτημα βρίσκεται στον κοινοβουλευτικό αναλφαβητισμό του πολιτικού σκηνικού που δεν ξέρει, πέρα από το μονοκομματισμό, να συνεργάζεται και να πειθαρχεί στις ανάγκες των καιρών.
    Η επόμενη Βουλή θα κρίνει τη αντοχή του πολιτικού σκηνικού και το πόσο αναλώσιμες ή διαχρονικές είναι οι πολιτικές ηγεσίες, άλλωστε οι προεκλογικές συγκλήσεις, όσων κομμάτων έμειναν έξω από τη βραχύβια Βουλή έδειξε την αδυναμία των προσώπων για μια βουλευτική έδρα και ότι πολλά σχήματα υπήρξαν για να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.
    Η οικονομική κρίση έδειξε πολλά πράγματα κι ακόμη πόσο οι πολιτικοί μας έχουν ανάγκη την πολιτική και φοβούνται τη λαϊκή ετυμηγορία, άρα τη γνήσια έκφραση της Δημοκρατίας. Η βιαιοπραγία / κτηνωδία της πολιτικής φάνηκε στα τηλεοπτικά δρώμενα, ελπίζουμε να μη δούμε την παραφροσύνη των πολιτικών στα μετεκλογικά δρώμενα.          
Συντονιστείτε όλοι στο http://www.erosradio.gr/
Δευτέρα πρωί 11.6.2012 στις 09:45 π.μ. στο Radio Eros Fm 93.00 Serres  στις καθημερινές ιστορίες ο Δρ. Δημήτριος Δρογίδης θα μιλήσει για τις επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία.
Οι πολιτικές και οικονομικές τρέχουσες καταστάσεις φιλοξενείται από την δημοσιογράφο Κατερίνα Πιτταδάκη.

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α ΔΡΟΓΙΔΗΣ
                                   Διδάκτωρ Ιστορίας Παν/μίου Paris 1 Pantheon Sorbonne
                                                              τ. Υπότροφος Unesco
                                                 Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης
                                     Αναλήψεως 50   54644  Θεσσαλονίκη 
                                  2310850648   6973315622    drogidis@otenet.gr  ddeogidis@cyta.gr
                                                                                 http://drogidis.blogspot.com/
                                                                   http://dimitriosdrogidis.webnode.com/

Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι: 
 


Από Θάρρος Τόλμη Αλήθεια , Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012 στις 7:56 μ.μ. http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=281814578583315

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Αν δεν μικρύνει και δεν μεταρρυθμιστεί, θα διαλυθεί!


 Άρθρο του Δημήτρη Ζαφειριάδη

Τις τελευταίες μέρες οι κακές ειδήσεις που δείχνουν την πορεία διάλυσης κράτους πολλαπλασιάζονται.
Πιο εντυπωσιακή απ΄ όλες η είδηση που αφορά ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως οι καρκινοπαθείς και χρειάζονται ακριβά νοσοκομειακά φάρμακα, τα οποία δεν μπορούν να βρουν σε νοσοκομεία και φαρμακεία. Φτάσαμε στο σημείο αυτό γιατί έξι φαρμακευτικές εταιρείες δεν δίνουν τα ακριβά φάρμακα σε νοσοκομεία και φαρμακεία εάν δεν πληρωθούν μετρητοίς, λόγω των απλήρωτων χρεών του κράτους προς τους προμηθευτές. Αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου που είναι  η κατάρρευση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 9,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων στα χρέη του νεόκοπου και αμαρτωλού ΕΟΠΥΥ. Δημιούργημα της κυβέρνησης Παπανδρέου την τελευταία διετία γιατί δεν ήθελε να ανατρέψει νοοτροπίες και συμπεριφορές στο χώρο αυτό.
Επόμενη είδηση που οδηγεί στο «δυστυχώς επτωχεύσαμε» είναι η είδηση ότι μέσα στον Ιούνιο είναι ορατός ο κίνδυνος μια ολικής κατάρρευσης της αγοράς ενέργειας. Κράτος, κυβερνήσεις, ιδιώτες επενδυτές, ΔΕΗ, επαγγελματίες συνδικαλιστές, νέοι δήθεν ανεξάρτητοι φορείς όπως ΡΑΕ και ΔΕΣΜΗΕ μπλέχθηκαν σ΄ ένα αυτοτροφοδοτούμενο χάος χρεών και ζημιών στήνοντας «αμαρτωλά»  παιχνίδια στην αγορά ενέργειας. Και όλα αυτά για να μην θιγούν ο ρόλος του μονοπωλίου της ΔΕΗ, τα πρωτεία και η ισχύς της πολιτικοσυνδικαλιστικής ασυδοσίας που γιγαντώθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Για μια ακόμη φορά το άγχος ήταν πως δεν θα αλλάξει τίποτα και στον τομέα αυτό.
Το πάζλ συμπληρώνεται με τον καταιγισμό ειδήσεων από το αστυνομικό δελτίο και τα τηλεπαράθυρα για κλοπές με δολοφονίες από συμμορίες με καλάσνικοφ, βασανισμούς ηλικιωμένων από ληστές για να τους πάρουν τα ελάχιστα ευρώ που περίσσεψαν από τις συντάξεις τους και απίστευτες διηγήσεις παραζαλισμένων θυμάτων που απευθύνθηκαν στους «ανθρώπους της Χρυσής Αυγής» για να τους προστατέψουν. Πλήρης κατάλυση του κράτους και της κοινωνίας δικαίου. Ο φόβος και η ανασφάλεια καθοδηγούν τις επιλογές των πολιτών φτάνοντας στον παραλογισμό.
Οι εξελίξεις από το χώρο της υγείας, της ενέργειας και της εγκληματικότητας δεν είναι συγκυριακά και μεμονωμένα γεγονότα. Είναι η κυρίαρχη τάση στο ελληνικό κράτος. Κατέρρευσαν τα έσοδα το πρώτο εξάμηνο πέφτοντας κατά 30% με αποτέλεσμα να προβλέπεται στον τομέα αυτό «μαύρη τρύπα» 1 δισεκατομμυρίου Ευρώ. Αντιστοίχως στα ασφαλιστικά ταμεία το έλλειμμα προβλέπεται να φτάσει τα 1,4 δις € με αποτέλεσμα να είναι απρόβλεπτη πλέον η εξέλιξη με την πληρωμή συντάξεων από τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ. Έρχονται δε ανάλογες καταστάσεις για γέλια και για κλάματα από το χώρο  των ΑΕΙ που κυριαρχεί η δικτατορία των πρυτάνεων, των ΟΤΑ όπου υπάρχει κανονική στάση πληρωμών, των εταιρειών δημόσιων συγκοινωνιών, της δασοπυρόσβεσης που δεν υπάρχουν εποχιακοί συμβασιούχοι για το καλοκαίρι, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια και όπου αλλού αν στρέψεις το ενδιαφέρον σου  για το δημόσιο τομέα.
Απέναντι σ΄ αυτή την κατάσταση ο δημόσιος διάλογος επικεντρώνεται σ΄ έναν ιδιότυπο πολιτικό ανταγωνισμό για παροχές. Τα κόμματα προσπαθώντας να διαχειριστούν την απόγνωση και την ανασφάλεια των πολιτών επικεντρώνονται σε υποσχέσεις λύσεων ανακούφισης. Επειδή όμως  όλες αυτές οι προγραμματικές επιλογές παράγουν νέες αυξημένες δημόσιες δαπάνες η ελπίδα μεταφέρεται σε μια απροσδιόριστη προσδοκία ότι κάτι θα γίνει σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη, ότι το κλίμα στην Ε.Ε.  θα αλλάξει, θα έρθει «ως από μηχανής θεός» κάποιο ευρωομόλογο  που θα επιτρέψει να υπάρξει γενικώς, αορίστως και ανεξέλεγκτα  ροή επιπλέον πόρων για να στηριχθούν τέτοιες λύσεις.
Για μια ακόμη φορά επιλέγεται ο δρόμος των «εύκολων λύσεων» και του «εμπορίου ελπίδας» για όλους. Λογική που εκφράζει τις πιο οπισθοδρομικές δυνάμεις της κοινωνίας που θέλουν να κρατήσουν το κρατικοδίαιτο μοντέλο που στήθηκε μέσα από τον κομματισμό και τις πελατειακές σχέσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου.
Δεν θέλουμε ως Έλληνες, ούτε σ΄ αυτή τη δύσκολη στιγμή,  να μιλήσουμε και να αντιπαρατεθούμε για το δύσκολο δρόμο των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που σχεδόν όλοι,  ψιθυριστά στο παρασκήνιο, αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται το κράτος και ο δημόσιος τομέας της χώρας.  Είναι εντυπωσιακό ότι από την προεκλογική συζήτηση όλα αυτά απουσιάζουν . Οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στο χώρο των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, των προμηθειών της υγείας, της άρσης των αντικινήτρων για την επιχειρηματικότητα, των αποκρατικοποιήσεων επιχειρήσεων και οργανισμών που δεν χρειάζεται το κράτος, της δικαιοσύνης για δίκαιη και γρήγορη απονομοή της, τη διαφθορά στις συναλλαγές πολιτών-δημοσίου, το άνοιγμα κλειστών αγορών στον ανταγωνισμό για να προσελκυσθούν νέες επενδύσεις, το outcoursing δραστηριοτήτων του δημοσίου που μπορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις να κάνουν καλύτερα και φθηνότερα για τους πολίτες και μια σειρά από αντίστοιχες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την ζωή των πολιτών.
Το συμπέρασμα καθαρό: Το κράτος αν δεν μικρύνει και κυρίως αν δεν μεταρρυθμιστεί, θα διαλυθεί. Η μεταρρύθμιση είναι ο μόνος δρόμος που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε στο προστατευόμενο περιβάλλον της Ευρωζώνης εγκαταλείποντας την αδιαφορία και αμεριμνησία του παρελθόντος. Αν δεν γίνει αυτό θα έρθει η διάλυση  και θα έχει ως επακόλουθο την  απώλεια του ισχυρότερου περιουσιακού στοιχείου που έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι επιχειρηματίες, τα ελληνικά νοικοκυριά: το Ευρώ.

 *Ο Δημήτρης Ζαφειριάδης είναι πολιτικός μηχανικός 

Το άρθρο αυτό αναρτήθηκε στο www.athensvoice.gr την Πέμπτη 6/6/2012  

Πηγή: http://zbook.posterous.com/136512467

 

Διαβάστε κι αυτά, είναι σχετικά:
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι: 
  

 
Από Θάρρος Τόλμη Αλήθεια , Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012 στις 3:39 μ.μ. http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=280766148688158

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.


Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.