Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Ποιοι είναι οι 13 νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης


Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ) διορίζονται και τοποθετούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί εκπαιδευτικούς σε θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους ως εξής:Θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.              Τις διατάξεις του αρ. 12 παρ. 1 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 τ. Α΄).
2.              Τις διατάξεις του αρ. 26 παρ. 14 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 τ. Α΄).
3.              Τις διατάξεις του αρ. 18 παρ. 1β) αα) του Ν. 4024/2012 (ΦΕΚ 226 τ. Α΄).
4.              Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 (ΦΕΚ 26 τ. Α΄).
5.              Την αριθμ. 10704/Δ2/3-12-2012, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
6.              Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Αποφασίζουμε
Α. Διορίζουμε και τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σε θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους ως εξής:

1.             Μελισσόπουλο Σάββα του Παύλου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.

2.             Καρατάσιο Γεώργιο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό  Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

3.             Βόντσα Βασιλική του Γεωργίου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.

4.             Χουλιάρα Θεοδώρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.

5.             Ζιάκα Βασιλική του Ιωάννη, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.

6.             Καραβασίλη Ιωάννη του Ιορδάνη, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.

7.             Παναγιωτόπουλο Γεώργιο του Ανδρέα, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.

8.             Παλιαλέξη Ηλία του Ιωάννη, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.

9.             Γκίνη Δημήτριο του Αναστασίου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04.01, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, με έδρα την Αθήνα.

10.         Μισθό Πέτρο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.

11.         Παπαδανιήλ Μαρία του Χρήστου, εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

12.         Μεσσάρη Διονύσιο του Σπυρίδωνα εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη.

13.         Κλινάκη Απόστολο του Ευαγγέλου εκπαιδευτικό Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.

Β. Για τους αποχωρούντες Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίστηκαν με την αριθμ. Φ350.2/1500/Δ1/8-1-2010 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης– Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων» (ΦΕΚ 5 τ. Γ΄/11-1-2010) ισχύει η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 14 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 τ. Α’)
 (Αριθ. Βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας                                                   )


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
  


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.       Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.       Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.       Γραφείο κ. Υπουργού
2.       Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.       Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4.       Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.
5.       Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. Τμήμα Ε΄
6.       Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Δ΄