Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Ειδική διμερής Σύμβαση για τα ύδατα του ποταμού Στρυμόνα

Ερώτηση της Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά
ΣΤ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων - Βουλευτής Ν. Σερρών
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 8611/19.03.2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εξωτερικών

Θέμα:  Ειδική διμερής Σύμβαση για τα ύδατα του ποταμού Στρυμόνα

Τα τελευταία χρόνια , η συνεχής μείωση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων, σε συνδυασμό με την έλλειψη διαχείρισης των υδάτινων πόρων προκαλούν έντονα προβλήματα λειψυδρίας, κύρια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρότατα προβλήματα από τις πλημμύρες του ποταμού Στρυμόνα.
Οι Σερραίοι  παραγωγοί κινδυνεύουν να βρεθούν σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση, μιας και η γείτονα χώρα είναι σε θέση να δεσμεύσει μεγάλες ποσότητες νερού από τους πλευρικούς κλάδους αλλά και από την κεντρική κοίτη του ποταμού Στρυμόνα για να καλύψουν ανάγκες που αφορούν στην ηλεκτροπαραγωγή, την ιχθυοπαραγωγή και την άρδευση.
Σήμερα δεν υφίσταται ειδική διμερής Σύμβαση για τα ύδατα του ποταμού Στρυμόνα και ισχύει η γενική συμφωνία του 1964 (Συμφωνία Ελλάδος – Βουλγαρίας περί συνεργασίας εις την χρησιμοποίησιν των υδάτων των ποταμών των διαρρεόντων τα εδάφη των δύο χωρών) , η οποία  πρόκειται για συμφωνία πλαίσιο και οι διατάξεις της έχουν γενικό χαρακτήρα.
Η εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας για τα ύδατα (Water Framework Directive) 2000/60, για κοινή διαχείριση διασυνοριακών υδάτων (Νέστου, Στρυμόνα, Έβρου, Άρδα, Ερυθροπόταμου), αποτελεί αποφασιστικότερο μοχλό πίεσης, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί αρμοδιότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων. Για χρόνια η ελληνική πλευρά τονίζει , ότι όλοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες και να γίνουν σεβαστές οι υποχρεώσεις, που απορρέουν τόσο από το διεθνές συμβατικό πλαίσιο (Σύμβασση Espoo, Ramsar κ.α.) όσο και από την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 της Ε.Ε. για τα ύδατα.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά την ad hoc Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων, η οποία έλαβε χώρα στη Σόφια, στις 7 Απριλίου 2009 με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμοδίων φορέων για διασυνοριακά ύδατα είχαν τεθεί από την ελληνική πλευρά όλα τα προβλήματα και σε ό,τι αφορά τον ποταμό Στρυμόνα, είχε τεθεί εκ νέου το θέμα της υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης (MOU), για την εκπόνηση κοινού διαχειριστικού σχεδίου της λεκάνης απορροής του, βάση της οδηγίας της ΕΕ 2000/60, του οποίου η υπογραφή εκκρεμεί ,από το 2006 , με υπαιτιότητα της βουλγαρικής πλευράς.
 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 Ποιες ενέργειες έχουν γίνει την τελευταία τριετία στην κατεύθυνση υπογραφής ειδικής διμερούς σύμβασης για τα ύδατα του ποταμού Στρυμόνα με τη γείτονα χώρα και αν αυτή αποτελεί προτεραιότητα σας;

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013
                                                                                                                                       Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ’  Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών